Dodano: 0 0000
Park utworzony 21 września 1996 roku obejmuje bagienną dolinę Narwi, pomiędzy Surażem a Rzędzianami. Powierzchnia parku wynosi 7300 ha w tym bagna i nieużytki stanowią około 5400 ha (74%), wody około 700 ha (10%), a lasy zajmują jedynie 4% terenu.
Gównym celem utworzenia parku była ochrona ekosystemów podmokłych i wodnych - w naturalnych siedliskach rozlewisk Narwi.

Z ogólnej ilości 52 zespołów roślinnych 33 to zespoły roślinności szuwarowej i wodnej. Tworzą one unikalne siedliska ptaków. Gnieżdżą się tu między innymi:
- bąk
- błotniak stawowy
- podróżniczek
- rokietniczka
- rożeniec

W parku żyje 33 gatunki ssaków, w tym:
- bóbr
- dzik
- jeleń
- łoś
- sarna
- wydra

Dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego mieści się w dotychczasowej siedzibie parku krajobrazowego - w pięknie odrestaurowanym starym dworku w Kurowie.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl