Dodano: 0 0000
Mszar jest to niewielki rezerwat o powierzchni 4,45 ha, leży w Lesie Miejskim Olsztyna, między drogą prowadzącą do oczyszczalni ścieków a Jeziorem Długim.

Obiekt ten ze względu na swoje wysokie wartości przyrodnicze i dydaktyczne został objęty ochroną już w 1907 r. przez ówczesne władze niemieckie. W okresie powojennym został powołany w postaci rezerwatu torfowiskowego w 1953 r. Rezerwat ten utworzono w celu zachowania śródleśnie położonego torfowiska, porośniętego borem sosnowym. Ma on ogromną wartość naukową i dydaktyczną.

Omawiane torfowisko, powstałe w miejscu dawnego jeziora, reprezentuje ekosystem o róznym stopniu rozwoju, w którym podlegają ochronie zarówno zbiorowiska roślinności niskotorfowiskowe, jak też typowej dla torfowisk przejściowych.

Na obszarze rezerwatu rośnie bór młody bagienny na glebach torfowych a na obrzeżach bór mieszany świeży na glebach torfowych. Poziom wód gruntowych waha się w granicach 0,1 do 0,4 m. Rosnące tam drzewa to sosna i świerk a także sporadycznie dąb, brzoza, jarzębina, bez koralowy i bez czarny. Wiek drzew waha się od 100 do 120 lat a ich wysokość od 22 do 27 metrów. Występują tam krzewy leszczyny, kruszyny, suchodrzewu oraz łozy.

W poszyciu (pokrywie) żyją: narecznica, mech płonnik, torfowiec, czernica, widłak, szczotlicha, wełnianka, żurawina, borówka bagienna, modrawian, poziomka, sódmaczak, wietlica, trzcinnik i widlak.

Krzysztof i Tomasz Gaszyk (2002 r.)

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl