Dodano: 0 0000
Jest to rezerwat leśny, utworzony w celu ochrony wartościowych drzewostanów grądowych, łęgowych i boru mieszanego. Powstał w 1989 roku (MP z 1989 r. Nr 17, poz. 120). Zajmuje powierzchnię 37,11 ha. Położony jest na terenie obszarów Natura 2000 (SOOS Ostoja Napiwodzko-Ramucka i OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka), OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, na wschód od jez. Omulew i na zachód od wsi Nowe Borowe. Na północy graniczy z Czarną Rzeką.
Na terenie rezerwatu rośnie 65 dębów w wieku przekraczającym 300 lat. Najgrubsze z nich mają obwód pnia około 6 m.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl