Dodano: 0 0000
Powstał z Rozporządzenia Wojewody Ciechanowskiego nr 33/97 z dnia 3 grudnia 1997 roku. (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego nr 28 z dnia 10 grudnia 1997 r., poz. 149)

- Powierzchnia - 14,22 ha
- Właściciel - osoba fizyczna
- Ewidencja gruntów - fragment doliny rzeki Wel położony na północ od wsi Chełsty z wilgotnymi łąkami

Ochrona użytku ekologicznego polega na wprowadzeniu następujących ograniczeń i zakazów;
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd i nor, wybierania jaj i piskląt oraz wpuszczania psów;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych na terenie użytku ekologicznego;
 • pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania wszelkich roślin poza przypadkami uzasadnionymi potrzebami użytku ekologicznego;
 • zmiany dotychczasowej struktury użytkowania;
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wydobywania torfu;
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości (np. obornika, gnojowicy) oraz innego zanieczyszczenia wody i gleby;
 • palenia ognisk, wypalania trzcin, zakłócania ciszy.
Użytek ekologiczny Chełsty leży na północ od Chełst, po obu stronach rzeki Wel. Obejmuje wysoko wciętą w wysoczyznę rynną subglacjalną (polodowcową) z pastwiskami i wilgotnymi, zarastającymi łąkami. Można tu spotkać chronione gatunki roślin - storczyka szerokolistnego i krwistego, kalinę koralową, porzeczkę czarną, a z ptaków - zimorodka. Na odcinku tym rzeka płynie leniwie i ma charakter typowej rzeki nizinnej, jednak już kilkaset metrów dalej (w "Piekiełku") przekształca się w wartko płynący potok.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl