Dodano: 17 czerwca 2006
Rezerwat leśny "Buki Mierzei Wiślanej" znajduje się kilkaset metrów na południe od szosy prowadzącej z Przebrna do Krynicy Morskiej. Powołany został w 1962 roku. Ma on powierzchnię około 7,00 ha.

W zamierzeniach ma on chronić siedlisko buka na mierzei. Wiek rosnących tu niektórych osobników buka szacuje się na około 200 lat.

Poza wymienionym skład drzewostanu tworzy świerk pospolity, dąb, brzoza brodawkowata i omszona, jarząb pospolity, grab zwyczajny, sosna pospolita i wejmutka. Skład runa to charakterystyczne dla takich zbiorowisk: zawilec gajowy, borówka czernica, orlica pospolita, konwalijka dwulistkowa, siódmaczek leśny, nerecznica samcza, bluszcz pospolity czy konwalia majowa.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl