Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny o pow. 2,04 ha w GLPK. Utworzony w 1962 r. dla ochrony lasu sosnowo-lipowego z udziałem interesujących i rzadko spotykanych gatunków roślin ciepłolubnych. Położony jest na "wyspie" mineralnej wśród dużego kompleksu torfowisk niskich nad rzeką Brynicą. Zbiorowiskiem leśnym rezerwatu jest subkontynentalny grąd. Jego drzewostan tworzy 150-letnia sosna.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl