Dodano: 14 grudnia 2005
Torfowisko Jonkowo-Warkały położone jest w gminie Jonkowo. Występują tu liczące ponad 200 ha torfowiska wysokie, przejściowe i niskie. Z rzadkich gatunków stwierdzono obecność turzycy strunowej (Carex chordorrhiza), mchy: Meesia triquetra, Paludella sqarrosa, Cinclidium stygium, Scorpidium scorpioides [JASNOWSKI 1974]. Na torfowiskach znaleziono również rzadkie gatunki roślin takie jak: rosiczka długolistna (Drosera anglica), storczyk Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri), lipiennika Loesela (Liparis loeselii), turzyca łyszczkowata (Carex lepidocarpa) [OLESIŃSKI 1968]. W 1994-1995 lustracja torfowiska potwierdziła duże walory i znaleziono wówczas takie gatunki roślin, jak: kruszczyk błotny (Epipactis palustris), narecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata), przygiełka biała (Rhynchospora alba), okrężnica bagienna (Hottonia palustris), jaskier wielki (Ranunculus lingua) [ŁACHACZ 1996].

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl