Dodano: 4 grudnia 2005
Obszar rezerwatu Redykajny był objęty ochroną przez Niemców już w 1907 roku. W 1948 roku (Olszt. Dz. Woj. z 1948r. Nr 2(58), poz. 3) ówczesne władze utrzymały tą formę ochrony. Jest to torfowiskowy rezerwat zajmujący powierzchnię 10,38 ha, który chroni torfowisko w lesie miejskim Olsztyna.
Śródleśne torfowisko niskie na gytii organicznej jest siedliskiem dla wielu cennych gatunków roślin borealnych, wśród których jest kilka reliktów polodowcowych. Do najciekawszych zaliczyć można turzycę torfową, żurawinę drobnolistkową, turzycę obłą, żłobika koralowatego, wyblin jednostronny i wile innych chronionych gatunków torfowiskowych.
Obiekt znajduje się na linii między jeziorem Podkówka i Długie, na peryferiach Olsztyna.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl