Dodano: 30 września 2009
Zbiornik znajduje się na zachód od Miłakowa i na północny-wschód od Strużyny, w południowej części Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Uroczysko Markowo (PLH280032), na obszarze chronionego krajobrazu Rzeki Wąskiej, na wysokości 100,9 m n.p.m.
powierzchnia 3,2 ha (Choiński 1991). 4,71 ha (Dynowski 2009).
klasa czystości Eutroficzny, dobrze zachowany zbiornik.
dno Muliste i piaszczysto-muliste. Roślinność zanurzona praktycznie nie występuje. Przy brzegach wykształciły się słabe stanowiska grążela.
dorzecze Wąska - Kanał Elbląski.
dostępność Słabo dostępne. Istnieją dwie dzikie plaże. Jest także jedna niewielka, drewniana kładka wędkarska.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to grądy. Bezpośrednio nad brzegiem dominuje olcha i brzoza oraz krzewy wierzbowe. Szuwar pałkowy i turzycowy jest słabo wykształcony.
miejscowość Strużyna, Markowo, Miłakowo.
hobby Wędkarstwo. Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Zielone na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Wąska. Użytkownikiem jest osoba prywatna.
miejsca Wąwozy nad rzeką Wąską. Zabytki Miłakowa.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik ma kształt sierpa. Jest długi na 0,34 km i szeroki na 0,18 km. Przez jezioro przepływa niewielki ciek, którym Zielone łączy się z rzeką Wąską.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Paweł Kocjan pkocjan10@wp.pl
3 października 2010

piekne jezioro. napiszcie jakie rybki w nim wystepuja.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl