Dodano: 28 listopada 2007
Zbiornik znajduje się poniżej punktu widokowego na oz turtulski (kilkukilometrowy odcinek kilkunastometrowych pagórków), przed siedzibą Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
dno Muliste, kamieniste, miejscami piaszczyste. Prawie na całej powierzchni zalewu występują nymfeidy.
dorzecze Czarna Hańcza.
dostępność Zbiornik dobrze dostępny.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Wzniesione. Najbliższe otoczenie to ozy. Wokół niewielki kompleks lasu i nieużytki. Bezpośrednio nad brzegiem dominuje olcha. Wokół brzegów wąski pas roślinności szuwarowej, głównie pałki szerokolistnej.
miejscowość Turtul.
miejsca Ciekawostki Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
podsumowanie
dodatkowe informacje Przez zbiornik przepływa Czarna Hańcza. Wody zalewu były piętrzone w celu zasilania w energię urządzeń młyna. Obecnie pracuje tu niewielka turbina wytwarzająca prąd na potrzeby siedziby parku.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl