Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 143 m n.p.m., na wschód od Kiełpin i na zachód od Tuczek, na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego.
powierzchnia 157,5 ha; 163,8 ha (Choiński 1991). 148 ha (Dynowski 2009).
głębokość Maks. - 9,2 m; śr. - 3,8 m (Choiński 1991).
klasa czystości W 1992 roku wody jeziora zakwalifikowano do III klasy czystości. Jest to eutroficzny, bogaty w biogeny zbiornik, z częstymi zakwitami glonów.
dno Piaszczysto-muliste i muliste, miejscami kamieniste. Nymfeidy porastają płytkie partie dna oraz okolicę dopływu Wli. Dominują rdestnice, grążele i grzybienie.
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Dobrze dostępne. Wokół brzegów jest dużo drewnianych, dobrze utrzymanych pomostów wędkarskich.
ośrodki Kwatery prywatne.
kąpieliska Dzikie zejścia do wody w okolicach pomostów.
wypożyczalnie W prywatnych kwaterach.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola, łąki, zabudowa mieszkalna i letniskowa we wsi Wery oraz przy zachodnim brzegu kompleks lasów rezerwatu przyrody. Bezpośrednio nad brzegiem dominuje olcha z niewielkim udziałem brzozy. Pas roślinności szuwarowej ma miejscami szerokość 60 m i tworzą go głównie trzcina, pałka, oczeret, jeżogłówka, tatarak, mozga i wiele innych gatunków.
miejscowość Wery, Rybno.
hobby Wędkarstwo. Jezioro należy do obwodu rybackiego jezioro Tarczyńskie na rzece Wel nr 6. Użytkownikiem jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie. Według klasyfikacji rybackiej zbiornik reprezentuje typ leszczowy. W rybostanie dominuje leszcz, płoć, okoń, lin i szczupak.
Turystyka kajakowa. Przez jezioro przebiega szlak kajakowy po rzece Wel.
miejsca Welski Park Krajobrazowy, Rezerwat Ostrów Tarczyński.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro ma wydłużony kształt i dwie duże zatoki w północnej części, miedzy którymi powstał długi półwysep. Na przedłużeniu półwyspu jest niewielka wyspa o powierzchni 28 a. Długość zbiornika wynosi 2,7 km a szerokość ponad 0,8 km. W południowo wschodniej części dopływa rzeka Wel, która uchodzi na północnym-zachodzie do jeziora Grądy. Od strony północnej i południowej do Tarczyńskiego uchodzi kilkanaście cieków - rowów melioracyjnych z okolicznych pól i łąk.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl