Dodano: 18 kwietnia 2009
Zbiornik znajduje się na zachód od Nielbarka i na południowy-zachód od Kurzętnika, na SOOS Natura 2000, PLH280001 Dolina Drwęcy.
powierzchnia 29,9 ha (Dynowski 2008).
głębokość Z ustaleniem głębokości zbiornika Nielbark są duże kłopoty. Wydobycie kruszywa prowadzono głównie z koparek pływających. Sposób wybierania kruszywa był bardzo nierównomierny, a zróżnicowana frakcja materiału dna powodowała rozmaitą prędkość osuwania się brzegów. Skutkiem tego jest urozmaicona rzeźba dna (dużo głęboczków i górek) i ciężko jest utworzyć linie batymetryczne. Bywa tak, że 3 metry od brzegu jest 4-5 m głębokości, a kilka metrów dalej następuje wypłycenie do 1 m. Maksymalne głębokości dla różnych części akwenu to od 12 do 18 m (Puwalski 2009).
klasa czystości Eutroficzny, dobrze zachowany zbiornik. Woda jest wyjątkowo klarowna.
dno Twarde i piaszczyste, miejscami piaszczysto-muliste. Dno porośnięte roślinnością zanurzoną i nymfeidami. Występuje tu, między innymi kilka gatunków rdestnic, wywłóczniki, rogatek, strzałka, rzęsy.
dorzecze Drwęca - Wisła.
dostępność Zbiornik jest dobrze dostępny.
ośrodki Brak.
kąpieliska Dzikie, piaszczyste kąpielisko na północno-wschodnim brzegu.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Wysokie i strome. Najbliższe otoczenie to piaszczysta zlewania porośnięta sosnowymi nasadzeniami, pola uprawne oraz rzeka Drwęca. Wokół brzegów wąski pas roślinności szuwarowej o dużej różnorodności gatunkowej. Szuwar dobrze rozwinął się wokół i na podmokłych wysepkach. Bezpośrednio nad brzegami występuje olcha, brzoza i wierzba.
miejscowość Nielbark.
hobby Wędkarstwo. Jest tu łowisko specjalne PZW administrowane przez Koło Nr 35 PZW Nowe Miasto Lubawskie.
miejsca Zabytki Kurzętnika i Nowego Miasta.
podsumowanie
dodatkowe informacje Długość zbiornika wynosi 1 km a szerokość około 0,3 km. Ułożony jest południkowo, wzdłuż zachodniego brzegu Drwęcy. Na jeziorze znajduje się 11 wysp, z których największa ma powierzchnię około 56 arów. W środkowo-wschodniej części dopływa niewielki ciek. Jezioro jest użytkiem ekologicznym.
W latach 50-tych była tu działająca kopalnia żwiru. Wydobywanym materiałem interesowały się podobno japońskie firmy produkujące części elektroniczne. Jezioro powstało przez zalanie wyrobiska.
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na jeziorze obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl