Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, na wysokości 152,4 m n.p.m.
powierzchnia 14,9 ha (Grudniewski 1974). 15 ha (Choiński 1991).
klasa czystości Jezioro mezotroficzne. Główną przyczyną eutrofizacji są spływy z okolicznych pól. Zbiornik intensywnie zarasta osoką aloesowatą. Mała głębokość powoduje, że woda szybko się nagrzewa i jest słabo natleniona. Zimą występują często przyduchy.
dno Muliste z głębokimi pokładami osadów dennych. Praktycznie całą powierzchnię dna porastają rośliny zanurzone i nymfeidy. Dominuje osoka aloesowata, która wypiera łąki ramienicowe.
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Zbiornik trudno dostępny ze względu na podmokłe i bagniste brzegi.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy gradowe od południowego-zachodu oraz łąki i pola uprawne od północnego-wschodu. Brzegi są bagniste i podmokłe. Bezpośrednio nad wodą dominuje olcha i wierzba. Roślinność szuwarowa jest dobrze rozwinięta i reprezentowana przez takie gatunki jak trzcina, pałka, tatarak i turzyce.
miejscowość Rybno.
hobby Wędkarstwo. Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu karasiowego. Można tu spotkać karasia, lina, słonecznicę.
Edukacja. W okolicy jeziora prowadzi ścieżka dydaktyczna.
miejsca Zabytki Rybna, rezerwaty Welskiego Parku Krajobrazowego.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro należy do polimiktycznych czyli często i łatwo mieszanych przez wiatr w ciągu roku. Jego długość wynosi 0,7 km a szerokość 0,3 km. Na północnym-zachodzie istnieje niewielki dopływ. W południowo-wschodniej części Naliwa łączy się małym ciekiem z jeziorem Zarybinek.
Jezioro jest objęte ochroną rezerwatową.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl