Dodano: 12 marca 2009
Ten niewielki zbiornik znajduje się na północny-zachód od Lidzbarka i na wschód od miejscowości Wlewsk.
powierzchnia Powierzchnia całkowita - 3,2 ha; powierzchnia wody - 0,76 ha (Dynowski 2008).
dno Muliste. Dominują nymfeidy - grążel i grzybienie.
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Trudno dostępny śródleśny zbiornik.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Podmokłe. Najbliższe otoczenie to bory sosnowe. Wokół szeroki pas torfowiska przejściowego. Miejscami ubogi szuwar trzcinowy.
miejscowość Lidzbark.
miejsca Zabytki Lidzbarka, rezerwaty Welskiego Parku Krajobrazowego.
podsumowanie
dodatkowe informacje We wschodniej części, zbiornik łączy się około 200 metrowej długości, małym ciekiem z rzeką Wel.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl