Dodano: 18 października 2016
powierzchnia 1560 ha. 1650 ha (przy awaryjnym poziomie piętrzenia).
głębokość Maks. - 21,2 m, śr. - 5,1 m. Głęboczki znajdują się w dawnym korycie rzeki Brdy oraz w miejscach zalanych jezior: Stoczek (21,2 m), Piaseczno (19,4 m) i Moczar (17,5 m).
klasa czystości Okresowo, latem w najgłębszych warstwach wody występują niedobory tlenu.
dno Bezpośrednio po zalaniu terenu nastąpiła masowa ekspansja makrofitów wśród których notowano: moczarkę kanadyjską, rogatek sztywny i krótkoszyjkowy, rdestnicę grzebieniastą, pływającą i połyskującą, wywłówcznik okółkowy i kłosowy.
dorzecze Brda.
użytkownik rybacki SALAR sp. z o.o
dostępność Liczne pomosty wędkarskie i przystanie jachtowe przy ośrodkach wypoczynkowych (najwięcej w części zwanej Lipkusz, Tuszyny, Srebrenica, Tylna Góra, Pieczyska Sokole Kuźnica, Zacisze, Zamrzenica, Nogawica, Stoczek i Piaseczno).
brzegi Urozmaicone. Długość linii brzegowej wynosi ponad 108 km. Najbliższe otoczenie to zwarte kompleksy leśne i zabudowa niewielkich miejscowości. Roślinność szuwarowa występuje szerokim pasem głównie w zatokach. Wśród gatunków dominuje pałka wąskolistna i szerokolistna, jeżówka pospolita, manna mielec i trzcina. Ubogie w rośliny są wysokie brzegi, na których wskutek robót ziemnych prowadzonych przed zalewem i z powodu naturalnych obsuwów odsłonięte zostały piaski sandrowe. W ostatnich latach badań zaobserwowano tworzenie się na brzegach Zbiornika Koronowskiego, w rejonie rozlewiska w Pieczyskach, zarośli wierzbowych.
hobby Wędkarstwo.

Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Koronowskie (Zalew Koronowski) na rzece Brda nr 9. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1 / 2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich ( z późn. zm.) obwód rybacki obejmuje wody jeziora Koronowskie (Zalew Koronowski), z wodami jego dopływów, od mostu drogowego Piła Młyn na trasie Łyskowo-Wandowo do zapory ziemnej w miejscowości Pieczyska, wody jeziora Białe i wody łączącego je kanału Kanał Lateralny do zamku elektrowni wodnej w miejscowości Samociążek oraz wody dolnego odcinka rzeki Brda od upustu dennego zapory w Pieczyskach do jazu na starym korycie Brdy w mieście Koronowo. Z wyłączeniem wód: rzeki Kamionka, rzeki Bysławska powyżej mostu drogowego w miejscowości Minikowo, rzeki Sępolna, rzeki Krówka, rzeki Sucha powyżej stopnia wodnego w miejscowości Cierplewo, rzeki Kręgiel powyżej stopnia wodnego w miejscowości Nowy Jasiniec, cieku Struga Graniczna.
Użytkownikiem rybackim jest SALAR sp. z o.o.

Wśród gatunków ichtiofauny zalewu znaleźć można takie jak: węgorz, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, troć jeziorowa, lipień, szczupak, sandacz, sum, sieja, boleń, leszcz, płoć lin, okoń, karp jaź, kleń, karaś pospolity, karaś srebrzysty, krąp, wzdręga, miętus, tołpyga, amur, jesiotr, brzana, ukleja, jelec, kiełb, słonecznica, piekielnica, różanka, jazgarz, koza, piskorz, śliz, głowacz, ciernik, babka. Notowano również minoga strumieniowego. Prowadzi się zarybienia takimi gatunkami jak: szczupak, sandacz, sum, boleń, karp, jaź, sieja, lin, karaś pospolity. Ze względu na unikalny charakter zbiornika ustanowiono kilka obrębów ochronnych:
 1. Obręb ochronny nr 1 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej „MODRAK”, położonej na działce 609/7 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja.
 2. Obręb ochronny nr 2 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej „BRZÓZKI”, położonej na działce 313/2 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja.
 3. Obręb ochronny nr 3 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki wschodniej jeziora Krzywe Kolano, położonej na działce 419/18 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja.
Z zabiegów gospodarczych na terenie obrębów ochronnych przyszły użytkownik przewiduje pozyskiwanie tarlaków. Na wodach obwodu rybackiego jeziora Koronowskiego nie ustanowiono obrębów hodowlanych.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik Koronowski położony jest w dolnym odcinku rzeki Brdy. Rozciąga się on od ujścia rzeki Kamionki do hydroelektrowni w Samociążku. Za początek zbiornika przyjmuje się również ujście rzeki Szumionki. Powstał w wyniku piętrzenia zaporą w Pieczyskach wody rzeki Brdy, które zalały poza doliną Brdy, odcinki ujściowe jej dopływów oraz liczne jeziora. Budowę zbiornika zakończono w 1960 r. a napełnienie wodą - w 1962 r. Wstępne prace rozpoznawcze pod jego budowę rozpoczęto już w okresie międzywojennym, w ramach prac związanych z koncepcją budowy kaskady Brdy. Zbiornika Koronowski powstał na potrzeby energetyczne. Normalny poziom piętrzenia wynosi 81,5 m n.p.m. (awaryjny - 82,0 m n.p.m.). Długość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia wynosi ponad 76 km. Zlewnia Zbiornika Koronowskiego zajmuje powierzchnię 4099,7 km2. W planie Zbiornika Koronowskiego można wydzielić pięć części różniących się zarysem linii brzegowej, ukształtowaniem dna i warunkami hydrologicznymi:
 1. Od ujścia rzeki Szumionki do ujścia rzeki Kamionki. Odcinek ten o długości 5 km ma lustro wody nieznacznie podniesione. Jego szerokość i głębokość stopniowo wzrastają.
 2. Od ujścia rzeki Kamionki do ujścia rzeki Krówki. Poniżej ujścia rzeki Kamionki szerokość zbiornika retencyjnego gwałtownie wzrasta. Jego brzegi nie wykazują dużej regularności, a głębokości wzrastają do 10,2 m w pobliżu linii kolejowej Pruszcz-Terespol. Poniżej tej linii rozpoczyna się rozbudowany system zatok i rozlewisk o zróżnicowanych głębokościach i nieregularnym dnie.
 3. Dawne jeziora Piaseczno i Stoczek wraz z ujściem rzeki Krówki do ujścia rzeki Suchej. Część zbiornika będąca dawnymi jeziorami Piaseczno i Stoczek zachowała regularność dna sprzed okresu zalania. Głębokość maksymalna jeziora Stoczek wynosi 21,2 m i jest zarazem największą głębokością Zbiornika Koronowskiego. W rejonie dawnego ujścia rzeki Krówki następuje ponowne zwężenie zbiornika. Jego szerokość waha się od 200 do 300 m. W związku z pojawieniem się ruchu wody ta część zbiornika pozornie przybiera charakter rzeczny. Brzegi są regularne, wysokie i urwiste. W początkowym okresie funkcjonowania zbiornika były one najbardziej poddawane erozji, która przejawiała się w postaci obrywów i osuwisk.
 4. Od ujścia rzeki Suchej do zapory w Pieczyskach. Brzegi zbiornika poniżej ujścia rzeki Suchej są wysokie i strome. Szerokość wzrasta najpierw stopniowo potem gwałtownie, aby w miejscu zatopionego starorzecza osiągnąć około 1500 m. W zasadzie cała ta część to zatopione koryto Brdy. Część rozlewiskowa "basenu głównego" to płycizny porośnięte trzcinami a na znacznej powierzchni również wikliną.
 5. Od ujścia rzeki Kręgiel do hydroelektrowni w Samociążku. Odcinek ten tworzą zalane koryto Strugi Nowojasienieckiej, jezioro Lipkusz, kanał łączący oraz jeziora Moczar i Białe. W związku z tym szerokość tego odcinka jest zmienna i waha się od 25 do 500 m.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

 • ŁOWISKO KORONOWO - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi (260 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - Połów ryb z pokrywy lodowej i brzegu (200 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób w wieku 14-18 lat (60 zł)
 • Łódź - dopłata (70 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, pażdziernik-grudzień (42 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień (32 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, paźdzernik-grudzień (60 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień (50 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - siedem dni (80 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - czternaście dni (125 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób powyżej 65 roku życia (200 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - OPŁATA PÓŁROCZNA Połów z brzegu m-ce IV-IX, z łodzi m-ce V-IX (200 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - OPŁATA PÓŁROCZNA Połów z brzegu m-ce IV-IX, z łodzi m-ce V-IX dla osób 65+ (175 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - OPŁATA PÓŁROCZNA Połów z brzegu m-ce IV-IX (185 zł)
 • Trolling - dopłata do opłat zezwalających na połów z łodzi (150 zł)
Kup teraz
Płatności Przelewy24.pl

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl