Dodano: 9 marca 2011

Zbiornik znajduje się 1,8 km na zachód od Ruska Wielkiego i 1,3 km na południowy-wschód od Giław, na wysokości 144 m n.p.m.

powierzchnia 5,1 ha (Choiński 1991). 6,45 ha (Dynowski 2011).
głębokość 4 m.
klasa czystości Eutroficzne, zarastające jezioro.
ryby okoń, lin, szczupak
dno Muliste i piaszczysto-muliste. W płytkich partiach występują nymfeidy, wśród których dominuje grążel, grzybienie, rdestnice i osoka. Przy brzegach jest częsty pływacz. Północno-zachodnia zatoka - wejście do Kanału Giławy jest całkowicie porośnięta przez osokę.
dorzecze Kanał Giławy - Wardęga - Dadaj - Pisa - Wadąg - Łyna - Pregoła.
użytkownik rybacki Gospodarstwo Rybackie Lokfish Krzysztof Kozłowski
dostępność Trudno dostępne. Dojść można od strony zachodniej przy gospodarstwie. Pomostów brak.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy (bory świeże, mieszane i łęgi), łąki i nieużytki. Brzegi są wysokie i pagórkowate. Bezpośrednio nad wodą występuje pas olchy z niewielkim udziałem brzozy. Szuwar porasta brzegi wąskim pasem, jedynie wejście do kanału Giławy jest zarośnięte zwartym szuwarem, w którym dominuje sitowie, oczeret, turzyce, pałka, trzcina i ponikło, a dalej osoka.
miejscowość Gąsiorowo, Giławy.
hobby Wędkarstwo. Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Krzywek w zlewni rzeki Łyna nr 22. Jezioro reprezentuje typ linowo-szczupakowy. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich Rejestr połowów - pobierz
miejsca Letniskowa miejscowość Pasym i jezioro Kalwa (4 km na południe).
podsumowanie
dodatkowe informacje Krzywe jest jeziorem przepływowym. Znajduje się w kompleksie hydrologicznym z dwoma jeziorami, Giławskim (dopływ na południu) i Gąsiorowskim (dopływ na północy). Na północny, obok dopływu (cieśniny) z jeziora Gąsiorowskiego, wypływa Kanał Giławy.
Jezioro ma wydłużony kształt i ułożone jest południkowo. Jego długość wynosi 0,55 km a szerokość 0,14 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

 • Jednodniowe - jedno jezioro (20 zł)
 • Trzydniowe - jedno jezioro (50 zł)
 • Dwutygodniowe - jedno jezioro (100 zł)
 • Całoroczne - jedno jezioro (200 zł)
 • Jednodniowe - wszystkie jeziora (bez Sarąg) (40 zł)
 • Trzydniowe - wszystkie jeziora (bez Sarąg) (80 zł)
 • Dwutygodniowe - wszystkie jeziora (bez Sarąg) (100 zł)
 • Całoroczne - wszystkie jeziora (bez Sarąg) (250 zł)
Kup teraz
Płatności Przelewy24.pl

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl