Dodano: 22 lutego 2011
Zbiornik znajduje się 3,5 km na południowy-wschód od Butryn, na wysokości 135,2 m n.p.m.
powierzchnia 6,7 ha (Leyding 1959). 5,7 ha (Choiński 1991).
dorzecze Kośna - Pisa Warmińska - Wadąg - Łyna.
dostępność Trudny dostęp do wody. Istnieje mały pomost wędkarski.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to bory świeże i mieszane dużego kompleksu Lasów Napiwodzko-Ramuckich. Brzegi są pagórkowate i łagodnie schodzą do wody. Wokół brzegów wykształcił się pas roślinności szuwarowej osiągający szerokość kilku metrów.
miejscowość Bałdy, Bałdzki Piec.
miejsca Miejscowości letniskowe - Nowa Kaletka (5 km na zachód) i Butryny (3,5 km na północny-zachód). Granica Warmii i Mazur w Łajsie (3,5 km na północ).
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro ma owalny, wydłużony kształt. Ułożone jest południkowo. Jego długość wynosi 0,35 km a szerokość 0,25 km. W południowej części jest jeden dopływ - rów melioracyjny odwadniający 3,5 ha łąki położone między jeziorem Konopnym i torfowiskiem bez nazwy (na południe od Konopnego).
inne Inaczej nazywane jest Aulack See (1938), Konopno See (1922) [Leyding 1959].
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl