Dodano: 22 lutego 2011
Zbiornik znajduje się 0,7 km na południowy-wschód od Komorowa, na wysokości 92,3 m n.p.m.
powierzchnia 1,83 ha (Dynowski 2011).
dorzecze Pasłęka.
dostępność Średnio dostępne. Pomostów brak.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola i łąki oraz nieco oddalony duży kompleks lasu porastający dolinę rzeki Pasłęki. Brzegi są pagórkowate i łagodnie schodzą do wody. Bezpośrednio nad brzegiem występuje pas zadrzewień z głównym udziałem olchy i wierzb. Szuwar, w postaci turzycowisk jest słabo rozwinięty. Miejscami wykształciła się roślinność torfowiskowa.
miejscowość Komorowo, Łukta.
miejsca Rezerwaty - Wyspa Lipowa na jeziorze Morąg (3,5 km na północny-zachód), Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (0,7 km na wschód). Obszary Natura 2000 - OSOP Dolina Pasłęki (0,8 km na wschód), SOOS Reka Pasłęka (1 km na wschód).
podsumowanie
dodatkowe informacje Ten niewielki, śródpolny zbiornik ma owalny kształt. W południowej części znajduje się odpływ w kierunku Pasłęki.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl