Dodano: 19 stycznia 2009
Jezioro znajduje się we wsi Ogródek.
powierzchnia 10 ha (Choiński 1991).
klasa czystości Eutroficzny, dobrze zachowany zbiornik.
dno Muliste. W płytkiej strefie litoralnej zarośnięte roślinnością zanurzoną. Nymfeidy, głównie grążel żółty, występują w zatokach oraz na granicy otwartej wody i pasa szuwarów.
dorzecze Orzysza - Pisa - Narew.
dostępność Słaby dostęp do wody spowodowany jest obecnością szerokiego pasa roślinności szuwarowej oraz rozwiniętą zabudową mieszkalną i rekreacyjną bezpośrednio nad brzegiem.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak. Kilka dojść do wody na prywatnych posesjach z niewielkimi, drewnianymi pomostami.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola i łąki oraz zabudowa Ogródka. Brzegi łagodnie schodzą do wody. Wokół brzegów, miejscami nawet szeroki pas roślinności szuwarowej z głównym udziałem trzciny, manny i turzyc.
miejscowość Ogródek, Strzelniki.
hobby Wędkarstwo. Istnieje kilka małych, drewnianych pomostów wędkarskich.
miejsca Muzeum Michała Kajki i jego grób na niewielkim cmentarzu na północ od wsi.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to niewielki, wydłużony, przepływowy zbiornik. W południowej części znajduje się dopływ Orzyszy z jeziora Kraksztyn. Na północnym-zachodzie rzeka wypływa do jeziora Rostki.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl