Dodano: 16 maja 2007

Zbiornik znajduje się na wysokości 98,7 m n.p.m. na Pojezierzu Iławskim.

powierzchnia 578 ha (Leyding 1959). 423,3 ha (Grudniewski 1974, Różański i wsp. 2000). 370 ha; 423,3 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 2,8 m (Grudniewski 1974). Maks. - 4,5 m ; śr. - 0,6 m (Choiński 1991).
klasa czystości Stan troficzny umiarkowany, Wody jeziora zakwalifikowano do II klasy czystości (Różański i wsp. 2000).
Eutroficzny, zarastający zbiornik wodny (Dąbrowski i wsp. 1999).
ryby wzdręga, płoć, okoń, lin, leszcz, krąp, karaś, szczupak
dno Muliste, porośnięte roślinnością zanurzoną, głównie ramienicami.
dorzecze Rzeka Gać - Osa - Wisła.
użytkownik rybacki Andrzej Osika
dostępność Dostęp do jeziora utrudnia szeroki pas roślinności szuwarowej oraz pływające pło. Brzegi, głównie północne otoczone są przez kompleksy trzęsawisk, turzycowisk i brzezin bagiennych.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Płaskie i podmokłe. Wokół północnych i zachodnich brzegów bagna i torfowiska o dużej powierzchni. Południowy i zachodni brzeg również podmokły.
miejscowość Iława, Karaś.
hobby Krajoznawstwo.
miejsca Iława, jezioro Jeziorak, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego.
położenie Zbiornik znajduje się na wysokości 98,7 m n.p.m. na Pojezierzu Iławskim.
podsumowanie Bardzo atrakcyjny pod względem przyrodniczym zbiornik.
dodatkowe informacje Jezioro podzielone jest na dwa plosa - północne i południowe. Do 1959 roku istniało wąskie połączenie miedzy plosami wiodące przez pas szuwarów. Można tu zaobserwować szybko postępujące procesy lądowacenia jeziora oraz procesy torfotwórcze (Dziedzic 2000). Zarastająca roślinność szuwarowa i torfowiskowa tworzy niewielkie wyspy, których najwięcej można zaobserwować w basenie południowym. Najcenniejszym elementem florystycznym tego akwenu są ramienice, które jeszcze w 1999 roku zajmowały prawie 90% powierzchni dna jeziora.
W południowej części znajduje się odpływ - rzeka Gać, która uchodzi do jeziora Trupel.
Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu karasiowego.
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na tym zbiorniku obowiązuje zakaz używania jednostek z silnikami spalinowymi.
Jezioro Karaś jest Specjalnym Obszarem Ochrony (SOO), należącym do sieci Natura 2000. Kod obszaru to PLH280003. Jest to wydzielony SOO bez połączeń z innymi obszarami Natura 2000 (typ B).
Jezioro Karaś jest rezerwatem przyrody, który utworzono w 1958 roku w celu ochrony miejsc lęgowych awifauny. Ma także status Ostoi Ramsar Jezioro Karaś utworzonej w 1984 roku. Obecnie, obszar ten jest pod nadzorem RDLP w Olsztynie (2004). W 1974 roku zbiornik był pod opieką PGRyb Iława.
inne Po niemiecku nazywane jest: Scharschau See (1933), Karrasch See (1928), Seres (1522), Sersaw (1324), Sarsau (1320) (Leyding 1959). Silne wypłycenie środkowej części zbiornika spowodowało w efekcie podział na dwa jeziora. Oba mają swoje nazwy regionalne - ploso północne nazywane jest Jeziorem Karaś lub Karaś Północny, natomiast południowe Jeziorem Szeplerzyzna lub Karaś Południowy (Dziedzic 2000).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl