Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na Pojezierzu Mazurskim, na wysokości 116,2 m n.p.m.
powierzchnia 207 ha.
głębokość Maks. - 5,8 m ; śr. - 3,2 m.
klasa czystości I (1993).
III kategoria podatności na degradację, II klasa czystości (WIOŚ 1999r.):
  • widzialność - 3 m
  • 3,7 mg O2/l w warstwie naddennej latem
dno Piaszczyste, miejscami muliste.
dorzecze Węgorapa - Pregoła.
dostępność Dobra.
ośrodki Pole namiotowe na południowym brzegu.
kąpieliska Dziekie zejścia do wody.
brzegi Wysokie, miejscami płaskie. Podmokłe otoczone w większości lasami liściastymi.
miejscowość Sztynort, Skłodowo, Kirsajty.
hobby Żeglarstwo (szlak żeglugowy z Giżycka do Węgorzewa), wędkarstwo (typ. linowo - szczupakowy).
miejsca Sztynort.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zajmuje środkową, silnie zwężoną część basenu zespołu jez. Mamry, pomiędzy jez Dargin na południu i Mamrami właściwymi na północy. Od północy zamyka je płw. Kurka (do niedawna wyspa), od południa płw. Kirsajty. Dzięki przewężeniu w części południowej i półwyspowi Kirsajty, oba brzegi jeziora połączono mostem drogowym, przez który biegnie droga ze Sztynortu do Harszu, Pozezdrza i Ogonek.
inne Powierzchnia zlewni całkowitej - 240,9 km2 (WIOŚ 2001r.).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl