Dodano: 4 stycznia 2010
powierzchnia 44,2 ha.
głębokość 4 m.
klasa czystości Zanieczyszczone (browar, fabryka mebli, mleczarnia, tartak itp.) ze względu na bliskość miasta (zimą występują przyduchy) - ukłony dla miasta Biskupca, które w końcu postawiło odpowiednią oczyszczalnię ścieków, puściło oczyszczone ścieki przez zlewnię, a nie bezpośrednio do zbiornika ... Obecnie jezioro ma II, III klasę czystości. Poza tym jezioro jest bardzo podatne na degradację - poza kategorią (1999 rok).
Spadek azotanów oraz znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na tlen, wiąże się bezpośrednio ze zmniejszeniem odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do jeziora, a jest to konsekwencją systematycznego kanalizowania gminy Biskupiec. Fakt zmniejszenia zawartości BZT5 wynika również z mniejszego doprowadzania ścieków do jeziora. Wody jeziora charakteryzuje przeciętna zawartość soli mineralnych i bardzo wysoka substancji organicznej, na co wskazuje stosunkowo niskie BZT5 oraz podwyższona barwa.
Pod względem bakteriologicznym i chemicznym (z wyjątkiem azotynów) jezioro należy do I klasy czystości (08.2001 rok).
dno Wyjątkowo bujna roślinność zanurzona (rogatek). Grube osady denne - pozostałość po wieloletnim spuszczaniu ścieków.
dorzecze Wadąg, Łyna, Pregoła, Pisa i Dymer.
dostępność Część okolicy podmokła. Dojechać można szosą z Olsztyna do Biskupca - główną drogą. Po przejechaniu Marcinkowa, przejeżdżamy przez rzekę Dymer i już możemy wypatrywać po lewej stronie szosy południowe brzegi jeziora.
brzegi Południowe - wysokie, reszta płaskie i niskie, mocno zarośnięte oczeretami (pałka wąskolistna, trzcina).
miejscowość Biskupiec, Rzeck.
hobby Wędkarstwo (jezioro linowo-szczupakowe).
dodatkowe informacje Na północnym brzegu znajduje się naturalny półwysep. Z biegiem czasu usypano groblę łączącą ten półwysep z przeciwległym brzegiem ... no i tak powstało jez. Kraksy Małe.
W północnej części wypływa rz. Dymer, a na zachodzie uchodzi do jeziora Dadaj. Ponadto istnieją jeszcze cztery niewielkie dopływy - na północy, zachodzie i południu.
Zbiornik jest długi na 1,6 km i szeroki na 0,4 km. Istnieje jedna wyspa o powierzchni 0,2 ha zlokalizowana przy brzegu w północno-zachodniej części zbiornka.
inne Lustro wody - 144,2 m n.p.m.
Zlewnia całkowita - 6220 ha ( z jez. Kraksy Małe).
Zlewnia bezpośrednia - 52,6 ha.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl