Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, na wysokości 143,5 m n.p.m.
powierzchnia 37,5 ha; 31,3 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 1,6 m, śr. - 1,3 m (Choiński 1991).
klasa czystości Jezioro eutroficzne z okresowo występującymi obfitymi zakwitami glonów. W 1992 roku wody tego jeziora zakwalifikowano do III klasy czystości. W 1996 roku nie zaobserwowano poprawy stanu czystości wody (III klasa czystości). Jezioro nie mieściło się również w żadnej kategorii podatności na degradację (Krajewski i wsp. 2005).
dno Muliste i piaszczysto-muliste. Roślinność zanurzona słabo wykształcona.
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Dobrze dostępne. Od strony Jelenia wygodny dojazd bezpośrednio nad brzeg jeziora. Dużo pomostów różnej wielkości.
ośrodki Brak.
kąpieliska Niestrzeżone kąpielisko od strony Jelenia.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola uprawne, łąki, niewielki kompleks leśny z głównym udziałem drzewostanu sosnowego. Brzegi pagórkowate, łagodnie schodzące do wody. Od strony zachodniej podmokłe i bagniste, od wschodniej bagna i torfowiska (Rezerwat Bagno Koziana). Bezpośrednio nad brzegiem wąski pas olch z małym udziałem brzozy i wierzby. Wokół brzegów szeroki pas roślinności szuwarowej (trzcina, pałka, oczeret).
miejscowość Jeleń, Wapiersk.
hobby Wędkarstwo. Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. Dominuje lin, szczupak, płoć, węgorz, wzdręga, krąp, okoń, ukleja i leszcz. Przez pewien czas było to jezioro hodowlane (Grudniewski 1974).
miejsca Rezerwat Bagno Koziana, Welski Park Krajobrazowy, zabytki Lidzbarka.
podsumowanie
dodatkowe informacje Przepływowy, wydłużony zbiornik ułożony równoleżnikowo. Istnieje połączenie niewielkim ciekiem z Jeleniem Małym.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl