Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 93,3 m n.p.m., na północ od Jakubkowa, na południe od Rakowic i na zachód od Mortęg.
powierzchnia 12,01 ha. 10 ha (Choiński 1991). 11,1 ha (Grudniewski 1974).
głębokość Maks. - 20 m (Grudniewski 1991). Maks. - 3,4 m ; śr. - 1,5 m (PZW).
klasa czystości Dobrze zachowany eutroficzny zbiornik.
dno Muliste. Obficie zarośnięte roślinnością zanurzoną (dominuje rogatek) i w płytszych partiach nymfeidami - grzybieniami białymi i grążelem żółtym.
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Jezioro jest średnio dostępne ze względu na obecność szuwaru wokół brzegów. Istnieje kilka niewielkich pomostów-kładek wędkarskich.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola uprawne i łąki. Brzegi łagodnie schodzą do wody. Miejscami są niskie i podmokłe. W bliskim sąsiedztwie Jakubkowa znajdują się jeszcze trzy niewielkie zbiorniki o charakterze stawowym.
Brzegi porastają krzewy wierzbowe i miejscami zadrzewiania olchowe. Wokół zbiornika wąski pas roślinności szuwarowej wśród której dominuje trzcina, pałka i jeżogłówka.
miejscowość Jakubkowo, Kaczek, Bratian.
hobby Wędkarstwo. Według klasyfikacji rybackiej należy do typu karasiowego (PZW), natomiast Grudniewski (1974) podaje, że do typu linowo-szczupakowego. W składzie gatunkowym ryb dominuje karaś, płoć, okoń, leszcz, szczupak, lin i krąp. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/04 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2004 r. jezioro należy do obwodu rybackiego rzeki Wel nr 10.
miejsca Zabytki Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro przepływowe. W północnej części łączy się niewielkim ciekiem z dużym kompleksem stawów rybnych Rakowice. Zbiornik jest długi na ponad 0,6 km i szeroki na ponad 0,2 km. Rozciągnięty jest z północnego-zachodu na południowy-wschód, równolegle do płynącej po zachodniej stronie rzeki Wel.
W drodze Uchwały Nr XIX/131/04 z dn. 24 lutego 2004r. Dziennik Urzędowy Nr 32, poz.436 na jeziorze wprowadzono zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl