Dodano: 4 stycznia 2010

Zbiornik znajduje sie na wysokości 117 m n.p.m., na Pojezierzu Mazurskim.

powierzchnia 1498,83 ha (Leyding 1959). 2600 ha (Grudniewski 1974). Niegocin z Bocznym - 2595 ha; 2600 ha (Choiński 10019).
głębokość Maks. - 39,7 m; śr. - 9,9 m (Choiński 1991). Maks. - 37 m; 40 m (Olszewski, Paschalski 1959).
klasa czystości W latach 50. widzialność sięgała 3 m. Jezioro oceniono jako eutroficzne (Olszewski, Paschalski 1959).
Do 1995 roku doprowadzano bezpośrednio do jeziora podczyszczone mechanicznie ścieki z Giżycka. Istnieje wiele punktowych źródeł zanieczyszczeń wokół jeziora. Zbiornik nalezy do II kategorii podatności na degradację a jego wody zakwalifikowano do III klasy czystości. W porównaniu z latami poprzednimi obserwuje się nieznaczną poprawę jakości wody (Różański i wsp. 2002a).
ryby wzdręga, stynka, sielawa, sandacz, płoć, okoń, lin, leszcz, krąp, węgorz
dno Piaszczysto - muliste.
dorzecze Pisa - Narew - Wisła.
użytkownik rybacki Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. z o.o.
dostępność Dobra.
ośrodki Na tym jeziorem powstało 10 ośrodków wypoczynkowych oraz kilka pól namiotowych i plaż. Istnieje wiele punktów "małej" gastronomii. W Giżycku znajduje się port Żeglugi Mazurskiej.
kąpieliska Liczne plaże, w tym strzeżone.
wypożyczalnie Czartery jachtów w licznych marinach w Giżycku, także kajaki, rowery wodne i łódki.
brzegi Linia brzegowa słabo rozwinięta, miejscami zarośnięta trzcinami. Brzegi w większości płaskie i łagodne, miejscami pagórkowate, z niewielkimi kompleksami leśnymi w części zachodniej. Na południowym-wschodzie podmokłe. Najbliższe otoczenie to pola uprawne i łąki oraz niewielki kompleksy leśne.
miejscowość Giżycko, Wilkasy, Strzelce, Rydzewo, Kleszczewo.
hobby Żeglarstwo - szlak Giżycko-Mikołajki.
Wędkarstwo – według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego. Zgodnie z rozporządzeniem Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004, jezioro należy do obwodu rybackiego Jeziora Niegocin w zlewni Pisy nr 3.
miejsca Miasto Giżycko wraz z atrakcjami turystycznymi.
położenie Zbiornik znajduje sie na wysokości 117 m n.p.m., na Pojezierzu Mazurskim.
podsumowanie Atrakcyjny akwen pod względem rekreacyjnym.
dodatkowe informacje Niegocin to trzecie co do wielkości jesioro Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Mazurskiego. We wschodniej części jeziora znajduje się częściowo zalesiona wyspa Grajewska Kępa, o powierzchni około 3,9 ha. W części południowej znajdują się dwie zatoki noszące nazwy odrębnych jezior – Boczne i Niałk Duży. Na północnym- zachodzie istnieje połączenie przez Kanał Nigociński z jeziorem Tajty. Na północy istnieje wyjście z Kanału Giżyckiego - połączenie z jeziorem Kisajno. We wschodniej części niewielki ciek stanowi połączenie Niegocina z jeziorem Grajewko (Grudniewski 1974).Zbiornik jest długi na ponad 7 km i szeroki na 4,8 km.
Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 403,5 km2 (Różański i wsp. 2002a).
W latach 70. zbiornik był pod zarządem PGRyb Giżycko.
inne Po niemiecku nazywane jest Löwentin See (1928), Leuentin, Newotin (1595), Newetein, Nabentine (1475), Newothin (1340), Nogothin (326) (Leyding 1959). Inne nazwy to Leckie, Łuczańskie.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Andrzej Wiśniewski
7 sierpnia 2003

Tak naprawdę jez. Niegocin stanowi już tylko atrakcję dla żeglarzy i motorowodniaków. Pod względem wędkarskim jezioro jest wyrybione na skutek rabunkowej gospodarki prowadzonej przez spółki rybackie. Wyłowiono już praktycznie sandacza, dużego leszcza, szczupaka (ten co się trafia pochodzi z zarybień). Jest sporo płoci (15-22cm), okonków (15-20cm, które są zabierane przez zawodowych rybaków bez względu na wielkość), drobnej wzdręgi i krąpia. Rydzewo zaś jest miejscowością pozbawioną praktycznie atrakcji(nielicząc licznych sklepików z piwem). Lasy są w opłkanym stanie (zarośnięte zielskiem i krzakami). Dostęp do jeziora jest praktycznie niemożliwy z powodu nielegalnego grodzenia przez właścicieli działek strefy jeziorowej.

Wiktoria Szydłowska adrian@waw.pdi.net
19 sierpnia 2002

Miejscem naprawde godnym uwagi jest Rydzewo - nad samym Niegocinem, 8 km do Giżycka. Gmina Miłki.
Jezioro Niegocin posiada ogromne walory turystyczne . Właśnie tędy prowadzi szlak rejsów statków wycieczkowych.
Lustro wody znajduje się na wysokości 116,2 m n.p.m.

Maciej Łuczkiewicz kajakix@acn.waw.pl
19 sierpnia 2002

Na samym środku duża mielocha, zaznaczona na mapach, ale wiele razy widziałem jak ktoś tam utknął jakąś balastówką.

Przemek Kowalski
19 sierpnia 2002

Wzdłuż zachodniego brzegu rozległe płycizny pokryte (zarośnięte) strasznym zielonym kożuchem. NIE RZUCAĆ KOTWICY !!! - inaczej macie gwarantowane 30 minut czyszczenia liny bez widoków na pełny sukces.
... albo rzućcie - zobaczymy co będzie... (to już ja dopisałem - Piotrek, nie Przemek ...)

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl