Dodano: 14 sierpnia 2008
Zbiornik znajduje się na wysokości 143,6 m n.p.m., w północno-wschodniej części Welskiego Parku Krajobrazowego, na południe od Gronowa.
powierzchnia 26 ha (Choiński 1991).
klasa czystości Jezioro eutroficzne.
dno Muliste i piaszczysto-muliste.
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Jezioro jest trudno dostępne ze względu na podmokłe brzegi i szeroki pas roślinności szuwarowej. Nad brzeg prowadzi wąska ścieżka od strony północno-wschodniej w Gronowie.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Wysokie, łagodnie schodzące do wody. Najbliższe otoczenie to niewielkie kompleksy leśne (bór sosnowy), oraz łąki i pastwiska. Bezpośrednio nad brzegiem wąski pas zadrzewień z przewagą olchy i brzozy. Roślinność szuwarowa dobrze rozwinięta, miejscami tworząca szeroki pas (trzcina, pałka, oczeret, turzyce). W zatokach spotkać można nymfeidy (grążel).
miejscowość Gronowo.
hobby Wędkarstwo.
miejsca Welski Park Krajobrazowy, okoliczne rezerwaty, zabytki Rybna i Lidzbarka.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to niewielki, przepływowy zbiornik, silnie wydłużony z północnego-zachodu na południowy-wschód. Na południu istnieje połączenie z jeziorem Tarczyńskim.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl