Dodano: 21 kwietnia 2011
Jezioro znajduje się 4,2 km na południowy-wschód od Strużyny i 1 km na północ od Niebrzydowa wielkiego, na wysokości 94,1 m n.p.m.
powierzchnia 1,9 ha (Choiński 1991). 2,04 ha (Dynowski 2011).
dorzecze Miłakówka - Pasłęka.
dostępność Słabo dostępne ze względu na szeroki pas roślinności szuwarowej. Istnieje jeden pomost na północno-wschodnim brzegu.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to łąki, nieużytki i niewielki kompleks lasu mieszanego.
miejscowość Niebrzydowo Wielkie, Niebrzydowo Małe.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik ma regularny, wydłużony kształt. Jego długość wynosi 0,23 km a szerokość 0,12 km. Jest to przepływowy zbiornik. Dopływ, który odwadnia teren na północ od Niebrzydowa Wielkiego, dopływa w południowej części zbiornika. Wypływ znajduje się na północy i uchodzi do Miłakówki w okolicy Niebrzydowa Małego.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl