Dodano: 1 lipca 2015
Zbiornik znajduje się wysokości 82,2 m n.p.m, około 1 km na południe od Gamerek Wielkich, na terenie rezerwatu Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (PL.ZIPOP.1393.RP.269), w obszarze Natura 2000 (PLB280002 Dolina Pasłęki), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki (PL.ZIPOP.1393.OCHK.370).
powierzchnia 2,2 ha (woda otwarta - 0,72 ha) [Dynowski 2015).
głębokość Maks. - 1,5 m.
dno Muliste, miejscami porośnięte nymfeidami.
dorzecze Pasłęka.
dostępność Jezioro trudno dostępne za względu na podmokły teren.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy iglaste, z wąskim pasem torfowiska przejściowego i niskiego bezpośrednio nad wodą.
miejscowość Gamerki Wielkie, Mostkowo.
podsumowanie
dodatkowe informacje Niewielkie, przepływowe jezioro. Na wschodzie połączone jest dopływem z jeziorem Gamerki Wielkie 2, a na zachodzie znajduje się odpływ, przez podmokłe łąki do Pasłęki.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl