Dodano: 24 czerwca 2015

Jezioro znajduje się na wysokości 123,6 m n.p.m., na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego (PL.ZIPOP.1393.OCHK.599).

powierzchnia 40 ha, 43,3 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 29,8 m, śr. - 7,1 m (Choiński 1991).
klasa czystości Dobrze zachowany, eutroficzny zbiornik.
ryby sielawa, sieja, płoć, okoń, leszcz, szczupak
dno Piaszczyste, miejscami kamieniste i muliste, porośnięte ramienicami i bardzo ciekawymi gatunkami makrofitów.
dorzecze Wardęga.
dostępność Dobrze dostępny, prywatny zbiornik. Dojazd za zgodą Lasów Państwowych i właściciela jeziora.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak. Nielegalne dojścia do wody.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to bory świeże i mieszane. Wokół brzegów wyspowo występuje wąski pas roślinności szuwarowej.
miejscowość Bartołty Wielkie, Barczewo.
hobby Wędkarstwo. Do niedawna (2019) gospodarka rybacka polega na zarybianiu sielawą, sieją i szczupakiem oraz ekspedycyjnych połowach sielawy i płoci.
miejsca Zabytki Barczewa.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to jezioro bezodpływowe, które obecnie łączy się w południowo-wschodniej części niewielkim ciekiem z byłą zatoką - Dłużek Mały.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl