Dodano: 28 grudnia 2010
Zbiorniki znajdują się 3 km na południowy-wschód od Giław i 1,6 km na południowy-zachód od Ruska Wielkiego.
powierzchnia 1,11 ha (Dynowski 2010).
klasa czystości Eutroficzne zbiorniki.
dno Piaszczyste i piaszczysto-muliste. W płytkich partiach dna występują ramienice i rogatek. W części zbiornika rozwinęły się nymfeidy (rdestnice).
dostępność Łatwy dojazd nad brzeg zbiornika. Pomostów wędkarskich brak.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to tereny wyrobiskowe, łąki i nieużytki oraz lasy. Roślinność szuwarowa słabo rozwinięta. Przy brzegu wyspowo występuje trzcina.
miejscowość Rusek Górny, Gąsiorowo, Giławy, Rusek.
hobby Wędkarstwo.
podsumowanie
dodatkowe informacje Są to dwa zbiorniki oddzielone od siebie groblą, które powstały podczas prac prowadzonych przez zakład górniczy Giławy.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl