Dodano: 27 października 2009
Stawy znajdują się na wschód od Bratiana i na południowy-zachód od Rakowic.
powierzchnia 51,6 ha - łączna powierzchnia stawów (Dynowski 2009).
dno Muliste. Roślinność zanurzona jest słabo wykształcona.
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Dobrze dostępne.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola, łąki i niewielki kompleks lasu od strony południowej.
miejscowość Rakowice.
miejsca Zabytki Bratiana.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to kompleks 17, karpiowych stawów rybnych, zasilanych wodami rzeki Wel.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl