Dodano: 2 sierpnia 2009
Zbiornik znajduje się na Pojezierzu Ełckim, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, na zachód od Ełku, na wysokości 122 m n.p.m.
powierzchnia 167,3 ha (Leyding 1959). 167,5 ha, 176,3 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 20,6 m, śr. - 9,3 m (Choiński 1991).
klasa czystości W 1998 roku wody jeziora zakwalifikowano do II klasy czystości, a jezioro plasowało się w II kategorii podatności na degradację (Krajewski i wsp. 2005).
W roku 2006 ponowne badania wykazały już III klasę czystości i II kategorię podatności (Budzyńska i wsp. 2007).
dno Piaszczysto-muliste i muliste. Nymfeidy występują głównie w płytkich zatokach i na granicy szuwaru.
dorzecze Ełk - Biebrza - Narew - Wisła.
dostępność Dobrze dostępne. Istnieje kilka drewnianych pomostów wędkarskich.
ośrodki Brak.
kąpieliska Dzikie plaże i zejścia do wody.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to łąki, pola uprawne, mały kompleks leśny, zabudowa letniskowa i mieszkalna okolicznych miejscowości. Brzegi są pagórkowate miejscami stromo schodzące do wody. Bezpośrednio nad brzegiem występuje olcha z niewielkim udziałem wierzby tworzącej miejscami łozowisko. Wokół brzegów jest wąski pas roślinności szuwarowej z głównym udziałem trzciny, oczeretu i jeżogłówki.
miejscowość Bartosze, Chrzanowo, Siedliska, Ełk.
hobby Wędkarstwo.
Turystyka kajakowa.
miejsca Zabytki Ełku, na południe od jeziora rezerwat przyrody - Ostoja Bobrów Bartosze.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik jest przepływowy i połączony z kilkoma sąsiednimi jeziorami - na wschodzie z Lepakami, na północy z Woszczelskim i na zachodzie z Ełckim. Sunowo jest silnie wydłużone i ułożone równoleżnikowo. W północno-zachodniej części znajduje się jedna, 7 ha zatoka. We wschodniej części są dwie wyspy - większa, o powierzchni 1,16 ha i mniejsza 0,2 ha.
Powierzchnia zlewni bezpośredniej wynosi około 150 ha. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na jeziorze wprowadzono zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
inne Inna nazwa to Sonnau See (1938) (Leyding 1955).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl