Dodano: 4 stycznia 2010
głębokość Maks. - 1,5 m.
dno Zarośnięte.
dorzecze Łyna.
dostępność Bardzo dobra.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Podmokłe, otoczone młodnikiem świerkowo-modrzewiowym.
miejscowość Cerkiewnik, Swobodno, Kłódka, Dobre Miasto, Olsztyn.
dodatkowe informacje Jest to okresowy zbiornik. Nabiera wode w czasie wiosennych roztopów, gdy tworza się rozlewiska rzeki Łyny.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl