Dodano: 4 stycznia 2010
powierzchnia 71 ha
głębokość 30 m
dno Dno urozmaicone z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi, tworzącymi wypłycenia, które są obficie porośnięte roślinnością zanurzoną.
brzegi Brzegi są strome i porośnięte roślinnością wynurzoną.
miejscowość Olecko.
hobby Wędkarstwo (płoć, leszcz, okoń, szczupak, karaś, węgorz, lin).
dodatkowe informacje Jezioro długie na prawie 3 km i szerokie na 0,5 km. Istnieją dwie dość duże, zarośnięte zatoki na dwóch końcach jeziora. Na zachodzie są dwa dopływy, jeden z jez. Łęgowo, a drugi z jez. Kuliste. We wschodzniej części zbiornika odpływ, na który posadowiona jest zapora, która służyła staremu młynowi wodnemu.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl