Dodano: 4 stycznia 2010

Jezioro znajduje się na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Rzeka Babant i Jezioro Białe, na obszarze Natura 2000 SOOS Ostoja Piska (PLH280048) i OSOP Puszcza Piska (PLB280008), na wysokości 140,4 m n.p.m.

powierzchnia 246,9 ha (Leyding 1959). 258,5 ha, 250,4 ha (Choiński 1991). 264,02 ha (Protas 2007).
głębokość Maks. - 65 m, śr. - 23,9 m (Choiński 1991).
klasa czystości W 2002 roku WIOŚ zakwalifikował wody tego jeziora do II klasy czystości, a zbiornik do I kategorii podatności na degradację (Różański i wsp. 2003).
ryby ukleja, sielawa, płoć, okoń, lin, leszcz, krąp, szczupak, węgorz
dno Piaszczyste i kamieniste, miejscami muliste. W miejscach gdzie dno stromo opada pas roślinności zanurzonej jest słabo rozwinięty. W zatokach i płytszych partiach występują łąki ramienicowe, osoka, rogatek, wywłócznik, rdestnice i moczarka.
dorzecze Babant - Krutynia - Pisa - Narew - Wisła.
użytkownik rybacki Kompania Mazurska Sp. z o.o.
dostępność Trudno dostępne. Do jeziora można dojechać drogą ze Szczytna w kierunku Mrągowa, następnie w miejscowości Rańsk należy skręcić w prawo do miejscowości Jeleniewo. Jezioro będzie widoczne po lewej stronie szosy. Istnieje kilka niewielkich pomostów wędkarskich.
ośrodki Dwa pola biwakowe, na które można się dostać jadąc z miejscowości Rańsk do Jeleniewa.
kąpieliska Dzikie zejścia do wody.
brzegi Najbliższa okolica to bory świeże i mieszane. Bezpośrednio nad brzegiem olcha i wierzba. Szuwar porasta brzegi wąskim pasem (z wyjątkiem zatok i wypłyceń), dominuje trzcina, pałka, jeżogłówka i turzyce. Linia brzegowa jest dość słabo rozwinięta.
miejscowość Babięta, Jeleniewo.
hobby Wędkarstwo. Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Babięty Wielkie w zlewni rzeki Pisa - nr 34. Użytkownikiem rybackim jest gospodarstwo rybackie Kompania Mazurska Pasym Sp. z o.o. Babięty Wielkie według typologii rybackiej należą do jezior typu sielawowego. Jeśli chodzi o ichtiofaunę zbiornika, to występują w nim koregonidy, a szczególnie liczna jest sielawa. Połowy tej ryby w niektórych ostatnich latach sięgały do ponad 2000 kg rocznie. Szczególnie ważny dla tego gatunku jest dobrze natleniony hipolimnion. Połowy komercyjne nakierowane są głównie na sielawę oraz płoć, leszcza i okonia. Wędkarze łowią przede wszystkim okonia i płoć oraz szczupaka i leszcza. Gospodarka zarybieniowa opiera się o sieję i sielawę oraz szczupaka.
Kajakarstwo. Istnieje połączenie ze szlakiem kajakowym po rzece Krutynia, przez jezioro Babięty Małe rzeką Babant.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik długi na prawie 5 km i szeroki na ponad 1 km. Jest to silnie wydłużone południkowo, rynnowe jezioro.
Istnieje kilka cieków dopływających do Babięt Wielkich: Babant z jeziora Stromek, w północnej części; z jeziora Słupek, w południowej części i z Jeziora Rańskiego, w południowo-zachodniej części. Na północnym-wschodzie znajduje się wypływ rzeki Babant do Babięt Małych.
Powierzchnia zlewni całkowitej to ponad 108 km2 (Różański i wsp. 2003).
W drodze Uchwały Rady Powiatu na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wprowadzono na tym jeziorze zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
inne Inne nazwy jeziora to Grosser Babant See (1922), Babent (1595), Bawant (1400), Babbanten, Babbant (1388), Baband, Babat (1388), Bawand (1283) [Leyding 1959].
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Wiarus.
27 lipca 2003

Żal patrzeć! Ta uwaga tyczy przede wszystkim Nadleśnictwa w Strzałowie, gospodarza pól biwakowych. Pewno lepiej będzie już ich nie dzierżawić!
Przez tyle lat pobierane były opłaty, udzielana dzierżawa, a miejsce szczególnie koło leśniczówki Rańsk popadło w niełaskę. Pamiętam wiatki, masywny pomost i wielu turystów tam biwakujących. Tych starych bywalców można policzyć na palcach. Dajcie coś Panowie od siebie, przynieście własnej okolicy w której żyjecie uroku i piękna. Nie ograniczajcie sie do pobierania dzierżawy i pomóżcie ajentowi. Jeżeli ten nie umie podołać to może też w tym jest więcej waszej winy. Przywrócie urok, a powrócą turyści -młodsze pokolenie tych z przed lat. Pozdrowienia dla Pana Nadleśniczego i wspólpracowników. Babant jet piękny, nie odbierajcie Panowie jemu uroku.

Marek Kozłowski vito_miks@poczta.onet.pl
2 listopada 2002

Ciekawostką jedną z wielu jest występowanie w tym jeziorze polodowcowego raczka nad którego obecnością w jez. Babięty Wielkie swego czasu prowadzone były badania przez pracowników jakiegoś instytutu z Gdańska. (Mogę wyrażać się niezbyt ściśle-przepraszam nie jestem fachowcem)

Vito vito_miks@poczta.onet.pl
21 października 2002

Potoczna nazwa tego jeziora używana przez ludność miejscową Babant.

 • Jednodniowe (27 zł)
 • Dwudniowe (45 zł)
 • Trzydniowe (60 zł)
 • Tygodniowe (110 zł)
 • Całoroczne - Jedno jezioro z brzegu i lodu (180 zł)
 • Całoroczne - Jedno jezioro z łodzi, brzegu i lodu (280 zł)
 • Całoroczne VIP - Wszystkie jeziora z łodzi, brzegu i lodu (510 zł)
 • Opłata dodatkowa - połów metodą trollingu - 1 dzień (27 zł)
Kup teraz
Płatności Przelewy24.pl

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl