Dodano: 5 czerwca 2017
użytkownik rybacki SALAR sp. z o.o
hobby Wędkarstwo.

Obwód rybacki rzeki Wisły nr 1 obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym: 1) od strony górnego biegu rzeki Wisła, w jej 684 km - linią prostą łączącą punkt na lewym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 52o41’16,5” szerokości geograficznej północnej i 19o01’18,4” długości geograficznej wschodniej, z punktem na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 52o41’24,7” szerokości geograficznej północnej i 19o01’32,2” długości geograficznej wschodniej a);

2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła - linią prostą łączącą brzegi rzeki Wisła, będącą przedłużeniem linii prawego brzegu rzeki Tążyna w jej ujściu w km 718,2 do rzeki Wisła; wraz z wodami jej dopływów, wody zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła cieków i kanałów położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody płynące, z wyłączeniem wód rzeki Mień i wód jej dopływów.

Obwód położony jest na obszarze województwa Kujawsko-Pomorskiego; miasta Włocławek w powiecie włocławskim, włocławskim, lipnowskim oraz aleksandrowskim.

Podstawowe dopływy Wisły wchodzące w skład obwodu rybackiego:
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu miejscowości Bobrowniki
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu osady Nowogródek
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu osady Włęcz
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu osady Łęg – Osiek
– Struga – dopływ prawobrzeżny, ujście w pobliżu osady Działy
– Struga Ośla– dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu Zakładów Azotowych
– Struga – dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu wsi osady Kocia Górka
– Struga – dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu osady Wólne
– Struga – dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu osady Szpitalka
– Struga – dopływ lewobrzeżny, ujście w pobliżu osady Lisia Góra

Do obwodu rybackiego rzeki Wisły nr 1 włączone są także wszystkie mniejsze, nie wymienione dopływy oraz drobne, naturalne zbiorniki wodne ( torfowe, łachy, starorzecza ), mające z nim stałe lub okresowe połączenie umożliwiające przemieszczanie się ryb.

Obręby ochronne:
Obręb ochronny nr 5 na rzece Wiśle w rejonie zakładów azotowych we Włocławku. ( rozrodu i zimowania ryb ).
Obręb obejmuje obszar wód rzeki Wisły między 688 a 689 km biegu na całej szerokości koryta rzeki. Obręb położony jest na wysokości Zakładów Azotowych we Włocławku. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja.

Obręb ochronny nr 8 na rzece Wiśle ( rozrodu i zimowania ryb ).
Obręb obejmuje obszar wody między lewym brzegiem rzeki a Kępą Dzikowską na odcinku od 714,5 km do, licząc w górę, pierwszej przegradzającej łachę tamy. Obręb ustanawia się na okres od 1 listopada do 15 maja.

Obręb ochronny nr 9 na rzece Wiśle ( zimowania ryb).
Obręb obejmuje obszar wód rzeki Wisły na całej szerokości pomiędzy Kępą Dzikowską, a miejscem ujścia Strugi Tążyny, w rejonie Słońska Dolnego, pomiędzy 716 a 718 km rzeki Obręb ustanawia się na okres od 1 października do 30 marca.

Obręb ochronny nr 7 na rzece Wiśle ( rozrodu i zimowania, gromadzenia się ryb ).
Obręb obejmuje obszar wody między prawym brzegiem, a wyspą Zieloną Kępą w granicach między 706 a 708 km. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

Charakterystyka ichtiofauny i astakofauny.

Skład ichtiofuny ustalono na podstawie materiałów własnych, wywiadów z wędkarzami, oraz opracowań naukowych. W wodach obwodu rybackiego rzeki Wisły nr 1 stwierdzono obecność następujących gatunków:
Ryby wędrowne: troć, łosoś, certa, węgorz
Ryby niewędrowne: pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, szczupak, sandacz, sum, boleń, leszcz, płoć lin, okoń, karp jaź, kleń, brzana, świnka, karaś pospolityx, karaś srebrzystyxx, jelec, krąp, wzdręga, miętus, tołpyga, amur, ukleja, kiełb, słonecznica, piekielnica, różanka, jazgarz, koza, piskorz, śliz, głowacz, ciernik, sumik karłowaty
Ryby morskie: flądra.
Minogi: rzeczny, strumieniowy, minóg morski
Raki : rak pręgowany, rak szlachetny
Gatunki objęte całkowitą ochroną gatunkową : różanka, sliz, piskorz, minóg rzeczny, (ślepice), minóg morski, minóg strumieniowy, kiełb, piekielnica, głowacz

Wprowadzono następujące limity ilościowe amatorsko odławianych ryb:
- sum -1 sztukę w ciągu doby,
- sandacz, szczupak, węgorz, brzana, świnka (w tym łącznie) – 2 sztuki
- boleń, karp (w tym łącznie) – 3 sztuki
- lin - 3 sztuki
- certa - 5 sztuk
- jaź, kleń, leszcz ( w tym łącznie) -10 sztuk
- okoń 20 - sztuk

Łączna liczba złowionych i zabranych ryb objętych limitem połowowym wymienionych gatunków nie może przekroczyć 20 sztuk w trakcie doby.

Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie objętych szczegółowym limitem połowowym, w ilości nie przekraczającej 5 kg odłowionych ryb w trakcie doby. Limity nie dotyczą amura białego karasia srebrzystego i krąpia.

Prowadzone są zarybienia szczupakiem, sumem, sandaczem, boleniem, węgorzem, trocią wędrowną i łososiem.
dodatkowe informacje Podstawowe parametry hydrologiczne obwodu rybackiego Wisły nr 1
- długość – 34,2 km
- szerokość minimalna- 300 m
- szerokość maksymalna – 1000 m
- szerokość średnia – 550 m

Średni niski stan wody z wielolecia w obwodzie rybackim:
- wodowskaz – Włocławek, rzędna zera = 42,172 m npm Kr, SNW = 210 cm
- wodowskaz – Silno, rzędna zera = 34,420 m npm Kr, SNW = 164

Koryto Wisły jest na odcinku obwodu nr 1 nieuregulowane, charakteryzuje się dużą ilością przemiałów i zmiennymi głębokościami ( od kilkunastu centymetrów do kilku metrów ), a jego szerokość sięga 0,3 do 1 km. Rzeka płynie zwartym korytem, bądź rozlewa szeroko dzieląc się na ramiona opływające liczne na tym terenie kępy. Największe z nich to Kępa Dzikowska, Kępa Kozia, Kępa Zielona oraz kompleks kęp Bógpomóż Stary. Powierzchnia kęp nie jest wliczana do powierzchni obwodu.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

 • OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień (32 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, pażdziernik-grudzień (42 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień (50 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, paźdzernik-grudzień (60 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - siedem dni (80 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - czternaście dni (125 zł)
 • ŁOWISKO WISŁA - całoroczne - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi (200 zł)
 • ŁOWISKO WISŁA - całoroczne - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób w wieku 14-18 lat (60 zł)
Kup teraz
Płatności Przelewy24.pl

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl