Dodano: 28 października 2016
powierzchnia 100,93 ha.
głębokość Maks. - 34,4 m, śr. - 8 m.
klasa czystości Dopływ zanieczyszczeń pochodzenia turystycznego i rolniczego powoduje między innymi spadek przejrzystości wody latem do 0,5 m. Jezioro należy do II kategorii podatności na degradację. Wynika to z równoważenia się niekorzystnych cech zlewniowych z korzystnymi cechami morfometrycznymi.
dno Urozmaicona konfiguracja dna.
dorzecze Krówka.
użytkownik rybacki SALAR sp. z o.o (dawne Koronowo - Kaczmarek Jacek)
dostępność Wokół brzegów sporo pomostów.
brzegi Długość urozmaiconej linii brzegowej wynosi 10,77 km. Najbliższe otocznie to pola uprawne. Szuwar, w większości porasta brzegi wąskim pasem, jednie miejscami osiąga szerokość 30 m.
miejscowość Słupowo.
hobby Wędkarstwo.

Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Słupowskie na rzece Krówka nr 1. W załączniku do Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich obwód wyszczególniony jest pod pozycją 222 lp. I.7.82. Obejmuje wody:
- jezior: Dźwierznowskie, Słupowskie, Wierzchucińskie Duże, Wierzchucińskie Małe, Studzienne, wody odcinka rzeki Krówka łączącego te jeziora od źródeł do jeziora Krosna i wody dopływów do tych wód,
- jezior: Morzycha I, Morzycha II i wody cieku łączącego te jeziora do jego ujścia do jeziora Słupowskie i wody dopływów do tych wód.
Użytkownikiem rybackim jest SALAR sp. z o.o.

Wśród ichtiofauny spotkać można takie gatunki jak: węgorz, szczupak, sandacz, leszcz, płoć, lin, okoń, karp, karaś pospolity, karaś srebrzysty, krąp, wzdręga, sieja.
Prowadzone są zarybienia sumem, szczupakiem i karpiem.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro jest długie na około 4,5 km i szerokie na 0,46 km. Przez zbiornik przepływa rzeka Krówka, która na zachodzie dopływa z jeziora Dźwierznowskiego, a na wschodzie uchodzi do jeziora Wierzchucinieckiego Dużego.
Słupowskie należy do typu rynnowego. Składa się z dwóch plos połączonych wąskim przesmykiem. We wschodniej części znajduje się jedna wyspa o powierzchni 1,2 ha.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

 • OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień (28 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - jedna doba - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, pażdziernik-grudzień (39 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień (45 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - trzy dni - obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, paźdzernik-grudzień (55 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - siedem dni (73 zł)
 • OPŁATA OKRESOWA - czternaście dni (113 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi (235 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - Połów ryb z pokrywy lodowej i brzegu (175 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób powyżej 65 roku życia (190 zł)
 • ŁOWISKO KORONOWO - Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób w wieku 14-18 lat (55 zł)
 • Łódź - dopłata (70 zł)
Kup teraz
Płatności Przelewy24.pl

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl