Dodano: 13 marca 2012
Przepływa przez obszary chronione Natura 2000 (SOOS Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, OSOP Zalew Wiślany), OChK Rzeki Szkarpawy.
Wody tej rzeki należą do obwodu rybackiego rzeki Szkarpawa, którego użytkownikiem jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.
Dodano: 31 lipca 2005
Niesie wody z niewielkiego jezra Skok do Krutyni.
Dodano: 31 lipca 2005
Dodano: 27 czerwca 2005
Było to jedyne miejsce w Polsce, po II wojnie światowej gdzie zachowało się stanowisko bobrów europejskich.
Początkowy odcinek rzeki nosi nazwę Czarna do wysokosci jeziora Sejny. Przepływa przez jezioro: Sejwy, Sejny, Pomorze, Punia, Boksze, Szejpiszki, Płaskie, Białe, Gieret, Sztabinki, Berżniki, Iłgiełk, Kunis Zelwa, Wiłkokuk. Rzeka płynie szeroką doliną przez Puszczę Augustowską.
Dodano: 21 listopada 2004
Płynie na ternie Wzniesień Mławskich. Przepływa przez jezioro Szkotowskie.
Dodano: 19 listopada 2004
Zbiera wody z Garbu Lubawskiego i Doliny Drwęcy.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl