Dodano: 20 kwietnia 2010
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 26 sierpnia 2004 r. w rejonie ujścia rzeki Narusy, znajduje się obwód ochronny troci, ograniczony półkolem o promieniu długości 250 m zakreślonym w kierunku Zalewu z punktu leżącego w środku linii łączącej naturalne brzegi ujścia rzeki. W obwodzie tym zabrania się uprawiania rybołówstwa w okresie od 15 sierpnia do 31 grudnia.
Ciek należy do obwodu rybackiego rzeki Narusa i obejmuje wody rzeki Narusa, wraz z dopływami, od źródeł do ujścia, do Zalewu Wiślanego. Uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor RZGW.
Dodano: 30 lipca 2005
Niewielka rzeczka przepływająca przez jedno jezioro - Wigrynki. Prowadzi po niej szlak kajakowy.
Dodano: 4 listopada 2004
Zbiorniki zaporowe
Siemianówka - przegrodzenie koryta Narwi w 440 km. Pojemność 79,5 mln m3.

Jeziora
Zlewnia Narwi zawiera w swoich granicach 538 jezior o powierzchni większej od 1 ha. Większość z nich to przepływowe jeziora rynnowe. Jeziorność zlewni, liczona jako udział powierzchni jezior w ogólnej powierzchni zlewni, wynosi 2,14%

Żeglowność
Żeglowna na odcinku 185 km - od 248 km do 63 km.
Rzeka typowo nizinna. Płynie ze wschodu na zachód i z północy na południe (to głównie dopływy). Koryto rzeki uregulowane jest naniewielu odcinkach:

  • od Pułtuska tj. od km 63,3 do km 108,0 (ujście rzeki Orz w km 108,6),
  • w Ostrołęce (2 km poniżej i 5 km powyżej Ostrołęki),
  • od Jankowa do Nowogrodu,
  • od ujścia Biebrzy do wsi Rzędziany w gm. Choroszcz.
Dodano: 4 listopada 2004
Dodano: 4 listopada 2004

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl