Dodano: 27 marca 2006
Płynie przez Pojezierze Ełckie i Nizinę Podlaską oraz kilka jezior: Czarne, Olecko Wielkie i Małe, Selment, Stackie.
Między Kleszczewem a Chałchami nazywana jest Czarną. Po wypłynięciu z Selmentu przyjmuje nazwę Małkiń, która wpada do jez. Stackiego (północnej odnogi jez. Rajgrodzkiego). Po wypłynięciu z jez. Rajgrodzkiego nosi nazwę Jegrznia.
Fauna i flora tej rzeki nie wyróżnia się spośród innych naszego regionu. Uwagę mogą przyciągnąć wyjątkowo licznie występujące niżej Olecka bekasy, które czasami nawet po kilka sztuk zrywają się sprzed kajaka. Lega nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o obecność bobrów. Wiele wywróconych drzew leży w głównym nurcie, widoczne jasne zgryzy świadczą o obecności tych ssaków. Drzewostan otaczających koryto rzeki lasów to głównie wierzba, olcha, brzoza i sosna.
Dodano: 4 listopada 2004
Jest to miejsce tarła uklei. Wchodzi całymi ławicami i na brzegach składa ikrę.
Dodano: 4 listopada 2004
Niewielki ciek łączący ze sobą dwa jeziora. Płynie pod kilkoma mostami - kolejowym i drogowymi. Doskonałe miejsce do spacerów i wycieczek rowerowych.
Dodano: 4 listopada 2004
Ta niewielka rzeka płynie przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Nizinę Sępopolską.
Dodano: 4 listopada 2004
Rzeczka bardzo trudno dostępna. W brzegach liczne nory bobrowe.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl