Dodano: 4 listopada 2004
Bałwanka jest sztucznie utworzoną odnogą rzeki Wel. Przepływa przez stawy Mroczenko i jezioro Fabryczne.
Dodano: 4 listopada 2004
Rzeka przepływa przez chronione obszary, do których zaliczyć można: Pióropusznikowy Jar, Młynarski Obszar Chronionego Krajobrazu i Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.
Bauda powstała przez połączenie Dony, Duny (niem. Donne – górny bieg Baudy) i Wieprzy.
Wodą z Bały zasilano Kanał Kopernika, który przekopano do Fromborka. Stanowił on sztuczną, lewą odnogę rzeki. Początek kanału znajduje się na wysokości Bogdan.
Po niemiecku Bauda nazywana jest Baude, Baute (1595), Bawde (1430), Bawda (1374), Bawia (1318) (Leyding 1959).
Dodano: 4 listopada 2004
Rzeka płynie przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, pod słynnymi wiaduktami w Stańczykach. Na długich odcinkach ma charakter górski. Na terenie Polski, od źródeł do granicy kraju, pokonuje wysokość ponad 102 metrów.
Dodano: 4 listopada 2004
Żeglowność
137 km to odcinek żeglowny - jest to odcinek od 0 km do 84 km rzeki Biebrzy (od ujścia Netty - Dębowo) i 53 km Kanału Augustowskiego (do Suchej Rzeczki).
Dodano: 4 listopada 2004
Rzeka płynie przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
Dodano: 4 listopada 2004
Niewielki ciek w powiecie elbląskim. W większość uregulowany mający charakter rowu melioracyjnego.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl