Od najdawniejszych czasów ludzie byli związani z wodą. Od niej zależało i zależy życie. Wraz z postępem ewolucyjnym i wzrostem liczby ludzi, środowisko naturalne zaczęło coraz bardziej odczuwać skutki antropopresji. W efekcie naszych działań stan wody ulega pogorszeniu. Prowadzone na szeroką skalę, w większości "na siłę" melioracje w połączeniu z ociepleniem klimatu powodują gwałtowny spadek poziomu wód, czego efektem jest miedzy innymi wypłycanie się i zarastanie jezior.

Na stronach naszego informatora przedstawiamy piękno polskich jezior - zarówno tych większych, jak i małych zbiorników, których powierzchnia czasmi nie przekracza jednego hektara. Staramy sie opisać ich życie i stan ekologiczny.
 
W niektórych przypadkach pokazujemy te zbiorniki, których już nie ma i pozostała po nich tylko misa wypełniona roslinością szuwarową lub podmokłym lasem...
 

Artykuły

W naszej bazie danych nazwy jezior nadawane są według ustalonych zasad.

Czynnikiem decydującym o istnieniu wielu procesów w wodzie jest jej gęstość. O gęstości natomiast decyduje temperatura.

Bardzo ważnym elementem wpływjącym na stan czystości zbiorników jest to, czy ich woda znajduje się w ruchu i jak intensywny jest ten ruch. W tym punkcie opisane są własnie ruchy wody jakich można doszukać się w jeziorze.

Cyrkulacja wód jeziorowych jest ważnym procesem życiowym każdego zbiornika wodnego i jest ona związana z temperaturą oraz porą roku. Istnieją dwa systemy cyrkulacji: europejski i amerykański.

Typy uwarstwień tlenowych w róznych jeziorach. Jest bardzo istone zagadnienie związane z trofią zbiornika wodnego.

Obecnie rozróżnia się 4 głównych właścicieli wód: Skarb Państwa, gminy, wspólnoty miejskie, osoby prywatne. Wody komunalne są mieniem gminy.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl