Dodano: 4 stycznia 2010

Jezioro znajduje się na wysokości 136,9 m n.p.m., w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego.

Dodano: 4 stycznia 2010
Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 116,7 m n.p.m.
Dodano: 4 stycznia 2010

Zbiornik znajduje się na wysokości 132,1 m n.p.m., na obszarze Natura 2000 Puszcza Piska (PLB 280008) oraz Ostoja Piska (PLH 2800013).

Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, na wysokości 161 m n.p.m.
Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 117 m n.p.m., na południe od Sztynortu.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl