Dodano: 4 stycznia 2010

Zbiornik znajduje się na wysokości 140 m n.p.m., na obszarze Natura 2000 Puszcza Piska (PLB 280008) oraz Ostoja Piska (PLH 2800013).

Dodano: 4 stycznia 2010

Jezioro znajduje się na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Rzeka Babant i Jezioro Białe, na obszarze Natura 2000 SOOS Ostoja Piska (PLH280048) i OSOP Puszcza Piska (PLB280008), na wysokości 140,4 m n.p.m.

Dodano: 15 lutego 2013
Jezioro znajduje się na ternie OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na wysokości 132,3 m n.p.m.
Dodano: 16 czerwca 2015
Jezioro znajduje się 3 km na północ od Tabórza i 5 km na zachód od Łukty, na terenie obszaru Natura 2000 (PLH280030 Jezioro Długie), rezerwatu przyrody Jezioro Długie i Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (PL.ZIPOP.1393.OCHK.572).
Dodano: 15 września 2007
Zbiornik znajduje się na wysokości 45,6 m n.p.m., na Pojezierzu Iławskim.
Dodano: 4 stycznia 2010

Zbiornik znajduje się na Pojezierzu Olsztyńskim, między Olsztynem, Bartągiem i Bartążkiem, na wysokości 110,5 m n.p.m.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl