Dodano: 21 kwietnia 2011
Jezioro znajduje się 4,2 km na południowy-wschód od Strużyny i 1 km na północ od Niebrzydowa wielkiego, na wysokości 94,1 m n.p.m.
Dodano: 4 września 2007
Dodano: 1 lipca 2015
Zbiornik znajduje się wysokości 82,4 m n.p.m, około 1 km na południowy-wschód od Gamerek Wielkich, na terenie rezerwatu Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (PL.ZIPOP.1393.RP.269), w obszarze Natura 2000 (PLB280002 Dolina Pasłęki), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki (PL.ZIPOP.1393.OCHK.370).
Dodano: 28 lutego 2009
Zbiornik położony jest na południowy-wschód od Grabnika i na północ od Małkiń.
Dodano: 23 sierpnia 2004
Zbiornik znajduje się na wysokości 147 m n.p.m.
Dodano: 14 sierpnia 2009
Jezioro leży w ciągu trzech małych zbiorników na zachód od miejscowości Talki i na północ od Orzysza.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl