Dodano: 10 grudnia 2014
Rzadki. Występuje od późnej wiosny do jesieni na martwym drewnie liściastym, - Betula, Castanea, Corylus, Fagus, Populus, Quercus i Tilia.

Występuje również pod nazwami: Bjerkandera biformis (Fr.) P. Karst. ; Coriolus biformis (Fr.) Pat. ; Coriolus elongatus (Berk.) Pat.; Coriolus friesii (Klotzsch) Pat.; Coriolus laceratus (Berk.) Pat.; Coriolus pargamenus (Fr.) G. Cunn.; Coriolus prolificans (Fr.) Murrill; Coriolus sartwellii (Berk. & M.A. Curtis) Murrill; Coriolus sublimitatus Murrill ; Heteroporus pergamenus (Fr.) Bondartsev & Singer ; Hirschioporus elongatus (Berk.) Teng; Hirschioporus friesii (Klotzsch) D.A. Reid; Hirschioporus pargamenus (Fr.) Bondartsev & Singer; Irpex elongatus (Berk.) Lloyd; Microporellus friesii (Klotzsch) Ryvarden; Microporus biformis (Fr.) Kuntze; Microporus candicans (Lév.) Kuntze; Microporus elongatus (Berk.) Kuntze; Microporus friesii (Klotzsch) Kuntze ; Microporus inquinatus (Lév.) Kuntze; Microporus laceratus (Berk.) Kuntze; Microporus pargamenus (Fr.) Kuntze; Microporus prolificans (Fr.) Kuntze ; Microporus sartwellii (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze; Polyporus biformis Fr. ; Polyporus candicans Lév.; Polyporus ehretiae Bres.; Polyporus elongatus Berk. ; Polyporus evolvens Berk. ; Polyporus friesii Klotzsch; Polyporus inquinatus Lév.; Polyporus laceratus Berk.; Polyporus menandianus Mont.; Polyporus pargamenus Fr. ; Polyporus pargamenus var. elongatus (Berk.) G. Cunn.; Polyporus prolificans Fr.; Polyporus pseudopargamenus Thüm.; Polyporus sartwellii Berk. & M.A. Curtis; Polystictus biformis (Fr.) Fr.; Polystictus candicans (Lév.) Cooke; Polystictus elongatus (Berk.) Fr.; Polystictus friesii (Klotzsch) Cooke ; Polystictus inquinatus (Lév.) Cooke; Polystictus pargamenus (Fr.) Fr.; Polystictus pargamenus subsp. pseudopargamenus (Thüm.) Sacc.; Polystictus pergamenus (Fr.) Cooke ; Polystictus prolificans (Fr.) Fr.; Polystictus sartwellii (Berk. & M.A. Curtis) Cooke; Polystictus sublimitatus (Murrill) Murrill; Spongipellis laceratus (Berk.) Pat.; Trametes biformis (Fr.) Pilát ; Trametes friesii (Klotzsch) G. Cunn.; Trametes pargamenus (Fr.) Kotl. & Pouzar; Trametes pergamena (Fr.) Kotl. & Pouzar; Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn.

Do rodzaju Trichaptum należy 20 gatunków. Są to:

- Trichaptum abietinum
- Trichaptum agglutinatum
- Trichaptum basifuscum
- Trichaptum biforme
- Trichaptum byssogenum
- Trichaptum ceraceicutis
- Trichaptum favoloides
- Trichaptum fumosoavellaneum
- Trichaptum fuscoviolaceum
- Trichaptum griseofuscens
- Trichaptum jackiae
- Trichaptum lacunosum
- Trichaptum laricinum
- Trichaptum parvulum
- Trichaptum perrottetii
- Trichaptum sector
- Trichaptum strigosum
- Trichaptum subchartaceum
- Trichaptum suberosum
- Trichaptum variabilis

Dodano: 10 grudnia 2014
Dodano: 4 grudnia 2014
Jest gatunkiem dwudomowym, ale niepełnocyklowym. Spermogonia i ogniki rozwijają się na różnych gatunkach gruszy, najczęściej na gruszy pospolitej, a teleutospory zazwyczaj na jałowcu pospolitym lub jałowcu sawinie.

Występuje również pod nazwami: Aecidium cancellatum Pers.; Gymnosporangium fuscum DC. ; Podisoma juniperi-sabinae Fr.; Puccinia juniperi Pers. ; Roestelia cancellata Rebent.; Tremella clavariiformis digitata (Hoffm.) Pers. ; Tremella clavariiformis var. digitata (Hoffm.) Pers.; Tremella digitata Hoffm.; Tremella fusca DC. ; Tremella sabinae Dicks.

Do rodzaju Gymnosporangium należy 57 gatunków. Są to:

- Gymnosporangium amelanchieris
- Gymnosporangium asiaticum
- Gymnosporangium atlanticum
- Gymnosporangium bermudianum
- Gymnosporangium bethelii
- Gymnosporangium biseptatum
- Gymnosporangium clavariiforme
- Gymnosporangium clavipes
- Gymnosporangium confusum
- Gymnosporangium connersii
- Gymnosporangium corniculans
- Gymnosporangium corniforme
- Gymnosporangium cornutum
- Gymnosporangium cunninghamianum
- Gymnosporangium cupressi
- Gymnosporangium davisii
- Gymnosporangium dobrozrakovae
- Gymnosporangium effusum
- Gymnosporangium exiguum
- Gymnosporangium exterum
- Gymnosporangium floriforme
- Gymnosporangium formosanum
- Gymnosporangium fraternum
- Gymnosporangium fusisporum
- Gymnosporangium gaeumannii
- Gymnosporangium gjaeri
- Gymnosporangium gjaerumii
- Gymnosporangium globosum
- Gymnosporangium gracile
- Gymnosporangium harknessianum
- Gymnosporangium hemisphaericum
- Gymnosporangium hyalinum
- Gymnosporangium inconspicuum
- Gymnosporangium juniperi-virginianae
- Gymnosporangium kernianum
- Gymnosporangium libocedri
- Gymnosporangium meridissimum
- Gymnosporangium minus
- Gymnosporangium miyabei
- Gymnosporangium multiporum
- Gymnosporangium nelsonii
- Gymnosporangium nidus-avis
- Gymnosporangium nipponicum
- Gymnosporangium nootkatense
- Gymnosporangium padmarense
- Gymnosporangium paraphysatum
- Gymnosporangium sabinae
- Gymnosporangium shiraianum
- Gymnosporangium speciosum
- Gymnosporangium taianum
- Gymnosporangium torminali-juniperini
- Gymnosporangium trachysorum
- Gymnosporangium tremelloides
- Gymnosporangium tsingchenense
- Gymnosporangium turkestanicum
- Gymnosporangium vauqueliniae
- Gymnosporangium yamadae

Dodano: 3 grudnia 2014
Pospolity. Preferuje drewno drzew iglastych zwłaszcza Picea, ale również stwierdzony na Abies, Larix, Pinus i Taxus.
Rzadko rejestrowany na drewnie, Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Populus, Prunus i Quercus.

Występuje również pod nazwami: Boletus abietinus Dicks. ; Boletus purpurascens Pers.; Coriolus abietinus (Dicks.) Quél. ; Coriolus dentiporus (Pers.) Bondartsev & Singer; Hirschioporus abietinus (Pers.) Donk; Hydnum parasiticum Pers.; Microporus pusio (Sacc. & Cub.) Kuntze; Physisporus caesioalbus P. Karst. ; Polyporus abietinus (Dicks.) Fr.; Polyporus dentiporus Pers. ; Polyporus favillaceus Berk. & M.A. Curtis ; Polyporus parvulus Schwein.; Polystictus abietinus (Dicks.) Fr.; Polystictus parvulus (Schwein.) Cooke; Poria dentipora (Pers.) Cooke; Poria favillacea (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.; Trametes abietina (Dicks.) Pilát; Trametes abietina var. abietina (Dicks.) Pilát

Do rodzaju Trichaptum należy 20 gatunków. Są to:

- Trichaptum abietinum
- Trichaptum agglutinatum
- Trichaptum basifuscum
- Trichaptum biforme
- Trichaptum byssogenum
- Trichaptum ceraceicutis
- Trichaptum favoloides
- Trichaptum fumosoavellaneum
- Trichaptum fuscoviolaceum
- Trichaptum griseofuscens
- Trichaptum jackiae
- Trichaptum lacunosum
- Trichaptum laricinum
- Trichaptum parvulum
- Trichaptum perrottetii
- Trichaptum sector
- Trichaptum strigosum
- Trichaptum subchartaceum
- Trichaptum suberosum
- Trichaptum variabilis

Dodano: 3 grudnia 2014
Dodano: 1 grudnia 2014
Jest gatunkiem dwudomowym, ale niepełnocyklowym. Spermogonia i ogniki rozwijają się na jarzębinie, a teleutospory na jałowcu pospolitym.

Występuje również pod nazwami: Aecidium cornutum Pers.; Gymnosporangium aurantiacum auct.; Gymnosporangium juniperi auct.; Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart.; Gymnosporangium juniperinum auct.; Roestelia cornuta Fr. ; Tremella juniperina L.

Do rodzaju Gymnosporangium należy 57 gatunków. Są to:

- Gymnosporangium amelanchieris
- Gymnosporangium asiaticum
- Gymnosporangium atlanticum
- Gymnosporangium bermudianum
- Gymnosporangium bethelii
- Gymnosporangium biseptatum
- Gymnosporangium clavariiforme
- Gymnosporangium clavipes
- Gymnosporangium confusum
- Gymnosporangium connersii
- Gymnosporangium corniculans
- Gymnosporangium corniforme
- Gymnosporangium cornutum
- Gymnosporangium cunninghamianum
- Gymnosporangium cupressi
- Gymnosporangium davisii
- Gymnosporangium dobrozrakovae
- Gymnosporangium effusum
- Gymnosporangium exiguum
- Gymnosporangium exterum
- Gymnosporangium floriforme
- Gymnosporangium formosanum
- Gymnosporangium fraternum
- Gymnosporangium fusisporum
- Gymnosporangium gaeumannii
- Gymnosporangium gjaeri
- Gymnosporangium gjaerumii
- Gymnosporangium globosum
- Gymnosporangium gracile
- Gymnosporangium harknessianum
- Gymnosporangium hemisphaericum
- Gymnosporangium hyalinum
- Gymnosporangium inconspicuum
- Gymnosporangium juniperi-virginianae
- Gymnosporangium kernianum
- Gymnosporangium libocedri
- Gymnosporangium meridissimum
- Gymnosporangium minus
- Gymnosporangium miyabei
- Gymnosporangium multiporum
- Gymnosporangium nelsonii
- Gymnosporangium nidus-avis
- Gymnosporangium nipponicum
- Gymnosporangium nootkatense
- Gymnosporangium padmarense
- Gymnosporangium paraphysatum
- Gymnosporangium sabinae
- Gymnosporangium shiraianum
- Gymnosporangium speciosum
- Gymnosporangium taianum
- Gymnosporangium torminali-juniperini
- Gymnosporangium trachysorum
- Gymnosporangium tremelloides
- Gymnosporangium tsingchenense
- Gymnosporangium turkestanicum
- Gymnosporangium vauqueliniae
- Gymnosporangium yamadae

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl