Dodano: 16 kwietnia 2011
Kompleks mokradeł na przedmieściach Morąga. łączą się przez system rowów melioracyjnych z jeziorem Skiertąg.
Dodano: 16 listopada 2010
Jest to system trzech, wypełnionych wodą, bagnistych zagłębień. Analizując układ rzędnych wysokości terenu prawdopodobnie była to kiedyś długa, wschodnia zatoka jeziora Skiertąg.
Dodano: 16 listopada 2010
Jest to niewielkie torfowisko. Pło zajmuje powierzchnie około 1,3 ha.
Dodano: 13 sierpnia 2009
Torfowisko wysokie i przejściowe, z dobrze wykształconą roślinnością torfowiskową otacza od strony północnej i zachodniej jezioro Motylek szerokim pasem. Wokół pozostałych brzegów pło jest słabiej wykształcone.
Dodano: 19 września 2004
Bardzo malowniczy teren z roślinnością terenów podmokłych. Praktycznie całe lustro wody pokrywa rzęsa wodna.
Dodano: 19 września 2004
Jest to zmeliorowany teren między dwoma niewielkimi jeziorami. Podmokły i bagnisty. Nad jego brzeg mozna dotrzeć przez okoliczne pola.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl