Dodano: 13 sierpnia 2009
Dodano: 5 grudnia 2007
Dodano: 9 stycznia 2007
Kiedyś jezioro, obecnie zmeliorowany teren w postaci podmokłych łąk i bagien. Woda z tego obszaru odprowadzana jest kilkoma rowami melioracyjnymi, które łączą w jeden kanał w południowo-zachodniej części opisywanego obiektu, uchodzący do jeziora Łuknajno.
Dziś (sierpień 2006), roślinność występująca na tym terenie tworzy takie zbiorowiska jak oles - Ribeso nigri-Alnetum, zarośla wierzbowe - Salicetum pentandro-cinereae oraz zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl