Dodano: 9 lipca 2007
Najlepiej rozwija się w okresie wegetacji, podczas wilgotnej i wietrznej pogody oraz aktywnej obecności owadów. Najczęściej występuje na tymotce - Phleum pratense. Może porażać również gatunki wiechliny, kupkówkę, rajgras wyniosły, kłosówkę wełnistą, tomkę wonną i inne gatunki.

Do rodzaju Epichloë sp. należy 6 gatunków. Są to:

- Epichloë amarillans
- Epichloë baconii
- Epichloë clarkii
- Epichloë festucae
- Epichloë sylvatica
- Epichloë typhina

Występuje pod nazwami: Claviceps typhinum (Pers.) F.M. Bailey; Cordyceps typhina (Pers.) Fr.; Dothidea typhina (Pers.) Fr.; Hypocrea typhina (Pers.) Berk.; Polystigma typhinum (Pers.) DC.; Sphacelia typhina (Pers.) Sacc.; Sphaeria spiculifera Sowerby; Sphaeria typhina Pers.; Stromatosphaeria typhina (Pers.) Grev.; Typhodium typhinum (Pers.) Server

systematyka
 • Klasa: workowce - Ascomycetes
  • Rząd: twardogrzybowce - Hypocreales
   • Rodzina: buławinkowate - Clavicipitaceae
    • Rodzaj: mufka - Epichloë (Fr.) Tul. & C. Tul.
budowa Owocnik tworzy się dookoła górnej pochwy traw, z początkowo białej, a później szarobiałej zbitej grzybni. W ten sposób wytworzona stroma uciskając kłosy lub wiechy w konsekwencji powodują zamieranie rośliny. W końcowej fazie powłoka staje się żółtobrunatna w kolorze. Forma biała stromy jest stadium konidialnym, tworzącym ogromną ilość bezbarwnych, owalnych w kształcie i jednokomórkowych zarodników. Mają one wielkość od 5 do 6 x 2 do 3 µm i powstają na wydłużonych, ostro zakończonych trzonkach konidialnych. Kiedy kończy się proces tworzenia zarodników konidialnych to wtedy stroma zmienia kolor na żółtobrunatny. Można wtedy zauważyć drobne, ciemne wzniesienia, które są ujściami, flaszkowatych w kształcie owocników otoczni. Są one ze sobą dość ściśle zbite.

Zarodniki pierwotne w kształcie nitkowate, z wieloma ścianami poprzecznymi. Długości od 130 do 170 x 1,5 µm. Hialinowe. Z licznymi kroplami tłuszczu. Zarodniki pierwotne dojrzałe rozpadają się na zarodniki wtórne, które są w kształcie eliptyczno-cylindryczne. Zarodniki znajdują się w workach, o wielkości od 130 do 200 x od 7 do 10 µm. Ułożone równolegle, po 8 w worku. Parafiny nie występują.

uwagi Niejadalny.
Pasożyt traw. Zimuje w postaci grzybni na podziemnych częściach traw, jak też w postaci zarodników workowatych. W okresie wegetacji roznosi się przez zarodniki konidialne.

Gatunek podobny to: jaskrawo zabarwione, ale tworzące się na drewnie lub starych owocnikach Polyporaceae sp. podkładki kilku gatunków z rodzaju Hypocrea sp. . Odróżnia je budowa mikroskopowa. Zarodniki w ilości 16 w worku oraz kształt kulisty do kanciasto-owalnego.

Inne nazwy to: pochewczak pałkowaty.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl