Dodano: 21 marca 2013
Roślina duża, o grubej i silnie poskręcanej nibyłodydze i nibyliściach; długich międywęźlach; słabo rozgałęziona. Cała roślina jest najczęściej sztywna, bardzo krucha i łamliwa. Najczęściej silnie inkrustowana, co powoduje o ciemnozielone lub szarozielone zabarwienie.
OKROWANIE: dwurzędowe, zróżnicowane. Rzędy główne są silnie przesklepione przez rzędy boczne, tak e kolce stoją w wyraźnych bruzdach. Kolce wyrastają pojedynczo lub w pęczkach po 2-3. Są stosunkowo krótkie i grube. Często przylegają do nibyłodygi.
NIBYLIŚCIE: stosunkowo cienkie i długie, ułożone po 7 -11 (najczęściej 8) w okółku. Składają się z 4-6 okorowanych członów, są wygięte na zewnątrz, rzadko przewyższają długością międzywęźla. Ostatni człon jest nieokorowany, 2-3 komórkowy, często dłuższy od ostatniego członu okorowanego, zgrubiony, ostro zakończony.
PRZYLISTKI: ułożone są w dwurzędowych okółkach; słabo zróżnicowane; dobrze rozwinięte, bardziej spiczaste niż kolce, ale nie igiełkowate. U typowych form przylistki są wałeczkowate (rzadko brodawkowate), w górnym okółku są one przeważnie nieznacznie dłuższe niż w dolnym.
NIBYLISTKI: są krótkie. Na nibyliściach płodnych występują na stronie zewnętrznej, są krótsze od lęgi lub jej równe, tępo zakończone. U niektórych form mogą być dłuższe od lęgni. Nibylistki na stronie zewnętrznej nibyliścia są słabiej rozwinięte (brodawkowate).
KOLCE: zmienne w odniesieniu do długości - od bardzo krótkich, przylegających do nibyłodygi, po bardzo długie, prawie igiełkowate. Stoją w wyraźnych bruzdach. Najczęściej pojedyncze (zdarzają się po 2-3 w pęczkach), dość grube i wałeczkowate. W dolnych międzywęźlach są znaczniej słabiej wykształcone niż w górnych.
PIENNOŚĆ: jednopienna. Lęgnie i plemnie wykształcają się pojedynczo na 3-5 członach nibyliści. Plemnie są dość duże, o pomarańczowym zabarwieniu. Lęgnie są ponad dwukrotnie większe od plemni, zabarwione przeważnie na kolor żółtozielony. Koronka lęgni jest duża, o gładkich krawędziach.
OOSPORY: brunatne, z 12 listewkami.
systematyka Cesarstwo/Królestwo: Eukaryota
Gromada: Charophyta
Klasa: Charophyceae
Rząd: Charales
Rodzina: Characeae
Rodzaj: Chara
wygląd Roślina duża, o grubej i silnie poskręcanej nibyłodydze i nibyliściach; długich międywęźlach; słabo rozgałęziona. Cała roślina jest najczęściej sztywna, bardzo krucha i łamliwa. Najczęściej silnie inkrustowana, co powoduje o ciemnozielone lub szarozielone zabarwienie.
OKROWANIE: dwurzędowe, zróżnicowane. Rzędy główne są silnie przesklepione przez rzędy boczne, tak e kolce stoją w wyraźnych bruzdach. Kolce wyrastają pojedynczo lub w pęczkach po 2-3. Są stosunkowo krótkie i grube. Często przylegają do nibyłodygi.
NIBYLIŚCIE: stosunkowo cienkie i długie, ułożone po 7 -11 (najczęściej 8) w okółku. Składają się z 4-6 okorowanych członów, są wygięte na zewnątrz, rzadko przewyższają długością międzywęźla. Ostatni człon jest nieokorowany, 2-3 komórkowy, często dłuższy od ostatniego członu okorowanego, zgrubiony, ostro zakończony.
PRZYLISTKI: ułożone są w dwurzędowych okółkach; słabo zróżnicowane; dobrze rozwinięte, bardziej spiczaste niż kolce, ale nie igiełkowate. U typowych form przylistki są wałeczkowate (rzadko brodawkowate), w górnym okółku są one przeważnie nieznacznie dłuższe niż w dolnym.
NIBYLISTKI: są krótkie. Na nibyliściach płodnych występują na stronie zewnętrznej, są krótsze od lęgi lub jej równe, tępo zakończone. U niektórych form mogą być dłuższe od lęgni. Nibylistki na stronie zewnętrznej nibyliścia są słabiej rozwinięte (brodawkowate).
KOLCE: zmienne w odniesieniu do długości - od bardzo krótkich, przylegających do nibyłodygi, po bardzo długie, prawie igiełkowate. Stoją w wyraźnych bruzdach. Najczęściej pojedyncze (zdarzają się po 2-3 w pęczkach), dość grube i wałeczkowate. W dolnych międzywęźlach są znaczniej słabiej wykształcone niż w górnych.
PIENNOŚĆ: jednopienna. Lęgnie i plemnie wykształcają się pojedynczo na 3-5 członach nibyliści. Plemnie są dość duże, o pomarańczowym zabarwieniu. Lęgnie są ponad dwukrotnie większe od plemni, zabarwione przeważnie na kolor żółtozielony. Koronka lęgni jest duża, o gładkich krawędziach.
OOSPORY: brunatne, z 12 listewkami.
wymiary Wysokość od 30 cm do 60 cm; średnica nibyłodygi 1-2 mm, międzywęźla o długości ok. 10 cm; nibyliście o długości do 7 cm i średnicy ok. 0,5 mm; plemnie o średnicy 400 µm; lęgnie o długości 1000-1100 µm i szerokości 625-700 µm; oospora o długości 600-700 µm.
występowanie Makroglon dość rozpowszechniony, ale nieczęsty w Polsce.
W wodach słodkich często spotykana w dużych zbiornikach, jeziorach i głębokich stawach. Rzadziej rośnie w martwych korytach rzek, torfiankach i innych drobnych zbiornikach.
Spotykana też w wodach wolno płynących.
Poza wodami słodkimi spotykana jest także w wodach słonawych (rzadko).
rozmnażanie Generatywnie przez oospory.
ochrona Wg. Czerwonej listy roślin i grzybów w Polsce: nie podlega ochronie; kategoria zagrożenia V - gatunek zagrożony.
uwagi Roślina zimująca.
Pokrojem przypomina Chara aculeolata, nieco Chara vulgaris oraz najbardziej Chara hispida.
Tworzy bardzo zwarte łąki o znacznych powierzchniach i miąższości.
piśmiennictwo

Komentarze

Krzysztof canis@kki.net.pl
22 marca 2013

prawie na pewno widziałem tę roślinę w jeziorze Links

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl